Elevløn til alle Aalborgs social- og sundhedselever på ældreområdet

12. oktober 2022

Senior- og Omsorgsudvalget har besluttet, at alle forvaltningens elever på social- og sundhedsuddannelserne til assistent og hjælper fremover skal ansættes med elevløn allerede fra opstart af Grundforløb 2.

Kommende social- og sundhedselever på ældreområdet i Aalborg Kommune kan se frem til at få elevløn under hele uddannelsen allerede fra skoleperioden Grundforløb 2.

Foto: Colourbox

Hidtil har kun et mindre antal elever på uddannelserne til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper fået tilbud om elevløn på grundforløbet, men fremover får alle elever samme tilbud. Det betyder, at også elever på EUX-forløb fremover får tilbudt elevløn allerede fra starten af Grundforløb 2 og resten af deres uddannelse.

Social- og sundhedsuddannelserne består af et grundforløb og et hovedforløb. Som udgangspunkt modtager eleven SU på grundforløbet og elevløn på hovedforløbet. Kommunen kan dog afvige fra den model ved at ansætte eleven på en elevaftale allerede fra grunduddannelsens anden del. Kommunen kan således tilbyde elevløn i stedet for SU fra ansættelsens start. Det er den mulighed, som Senior og Omsorg i Aalborg Kommune har besluttet sig for at tilbyde alle social- og sundhedselever fremover for at gøre uddannelsen mere attraktiv.

Aalborg Kommune uddanner cirka 300 social- og sundhedselever årligt, heraf cirka 200 på assistentuddannelsen, cirka 100 på hjælperuddannelsen og et mindre antal EUX-elever.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top