Chat med rådmanden om affaldssortering

Aalborg Kommune vil gerne have borgernes input til den fremtidige sortering af affald i ti affaldstyper. Derfor kan man onsdag eftermiddag live-chatte med Per Clausen, rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen.

Et bredt flertal i folketinget har besluttet, at alle danskere fremover skal sortere deres affald i ti affaldstyper. Mens de ti affaldstyper ligger fast, kan kommunerne organisere selve sorteringen på forskellige måder. I Aalborg Kommune er Miljø- og Energiudvalget nu klar med sin plan for, hvordan implementeringen af de ti affaldstyper konkret kan foregå hos borgerne.

”Nu har vi et forslag til, hvordan vi synes, at affaldssorteringen kan foregå smartest muligt, men det kan sagtens være, at borgerne har en anden oplevelse. Derfor vil vi meget gerne i dialog med borgerne og have deres input til, hvordan vi konkret organiserer affaldssorteringen, så det giver bedst mening for borgerne,” siger Per Clausen, rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen.

Derfor inviterer han nu borgerne til en live-chat onsdag den 5. maj fra klokken 16.30 til 17.30.

Der kommer ikke flere containere

I Aalborg Kommune sorterer borgerne allerede over halvdelen af de ti affaldstyper, men fra 2022 til 2024 bliver der løbende igangsat fire nye indsamlinger for mad- og drikkekartoner, farligt affald, madaffald og tekstiler. Den øgede affaldssortering kommer dog ikke til at betyde flere affaldscontainere, da Aalborg Kommune sørger for, at man fortsat kan sortere flere affaldstyper i de eksisterende containere. Herefter bliver affaldet finsorteret, så det bliver genanvendt og får nyt liv.

”Vi kan alle gøre en grøn forskel ved at sortere vores affald, så vi genbruger og genanvender langt mere. Samtidig vil den øgede sortering resultere i nye grønne arbejdspladser i virksomheder, der lever af genbrug og genanvendelse,” siger Per Clausen.

I dag genanvender Aalborg Kommune 39% af husholdningernes affald – målet med den nye affaldssortering er at øge genanvendelsen til 55%.

Udvalgets plan

Konkret foreslår Miljø- og Energiudvalget, at borgerne i løbet af 2022 skal sortere deres mad- og drikkekartoner i samme rum og container som plast- og metalaffaldet. I løbet af 2022 bliver der også igangsat indsamling af farligt affald fx emballage fra hårspray, barberskum, malerbøtter mm. I énfamilie-boliger vil det ske i en særlig miljøkasse, som bliver tømt efter aftale, mens det ikke er endelig besluttet, hvordan det skal foregå i flerfamilieboliger.

Glas skal fortsat afleveres i opstillede kuber, som der bliver flere af i løbet af 2022, så man får kortere afstand til sin nærmeste kube. I løbet af 2024 skal madaffald sorteres og afleveres i samme container som restaffald. Madaffald skal i en grøn pose, som bliver udleveret til formålet. Lovgivningen vedrørende indsamling af tekstiler er endnu ikke på plads.

Fakta – sådan kommer du med dine input

Du kan deltage i live-chat med Per Clausen, rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen, onsdag den 5. maj kl. 16-30-17.30 ved følge linket på siden her

Derudover kan du sende dine input og bemærkninger senest den 10. maj 2021 kl. 9.00 via siden her

Fakta de ti affaldstyper

Alle danskere skal fremover sortere deres affald i ti affaldstyper: restaffald, papir, pap, metal, glas, plast, mad- og drikke kartoner, farligt affald, tekstiler og madaffald.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen