Advokatundersøgelse i Aalborg Kommune – Tillæg til kommissorium

26. januar 2022

By- og Landskabsudvalget har på udvalgsmødet torsdag 20. januar 2022 godkendt et forslag om tillæg til kommissoriet (af 20. december 2021) for opfølgning på undersøgelsen af udbygningsaftaler i Aalborg Kommune.

Den 9. december 2021 forelagde Horten Advokatpartnerselskab – for Aalborg Byråd – ”Advokatundersøgelse for Aalborg Kommune, Praksis for indgåelse af udbygningsaftaler (2011-2021)”, i det efterfølgende kaldet Advokatunderundersøgelsen.

Undersøgelsen omfattede 27 lokalplanarbejder med udbygningsaftaler ud af de 57 lokalplanarbejder med udbygningsaftaler, der på det tidspunkt var identificeret. 

I forlængelse af – og i overensstemmelse med – mødet den 9. december 2021 besluttede By- og Landsskabsudvalget den 10. december 2021, at Horten skulle gå videre med undersøgelsen af udbygningsaftaler.

Der var ikke alene tale om, at de resterende ikke-undersøgte 30 sager (nu 32 sager) skulle undersøges for så vidt angår Planlovens § 21 b, stk. 1, der omhandler kravet om frivillighed. Undersøgelsen skulle også omfatte Planlovens § 21 b, stk. 2 og 3, der omhandler den fordel, grundejeren opnår ved indgåelse af udbygningsaftalen, henholdsvis kravet om sammenhæng mellem det infrastrukturanlæg, som en grundejer finansierer, og den tilknyttede lokalplan. Undersøgelsen vedrørende stk. 2 og 3 skulle gennemføres for samtlige nu 59 lokalplansager.

Derudover skulle Hortens afrapportering indeholde anbefalinger til opfølgning, herunder overfor de eksterne aktører.

Kommissoriet for denne supplerende undersøgelse blev godkendt af By- og Landskabsudvalget ved en skriftlig høring, og der er indgået kontrakt med Horten om løsning af opgaven.

By og Land har til Horten leveret det nødvendige datamateriale og adgange til medarbejderes mailbokse med henblik på, at undersøgelsen kan igangsættes.

Derfor et tillæg til kommissoriet

Det er By og Lands (dvs. den fungerende direktørs) opfattelse, at der er tale om en særdeles omfattende opgave – både ressourcemæssigt og økonomisk. Horten har bekræftet denne vurdering. Horten oplyser at opfølgningen på advokatundersøgelsen forventes afsluttet ultimo marts 2022.

På den baggrund har der været dialog med Horten omkring hensigtsmæssigheden af en justering af kommissoriet, bl.a. som følge af overvejelser vedrørende forældelse.

Horten har i den forbindelse udarbejdet et forslag til et tillæg til kommissorium af 20. december 2021, som By- og Landskabsudvalget har godkendt på udvalgsmødet 20. januar 2022.

Tillæg til kommissorium kan ses her 

Kommissorium for opfølgning på advokatundersøgelse af udbygningsaftaler (af 20. december 2021) kan ses her 

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen