Aalborg og København på ny fælles infrastruktur for telemedicin

13. oktober 2022

Som de første kommuner i landet er København og Aalborg nu i luften med Kommunal PRO – et nyt fælles digitalt dialog- og samarbejdsværktøj til at udveksle sundhedsoplysninger om borgerne på tværs af kommuner og sektorer. It-systemet er et vigtigt skridt for den fælles digitale infrastruktur, og efter årsskiftet skal den telemedicinske løsning udbredes til resten af landet.

Københavns Kommune og Aalborg Kommune er i luften med en ny digital løsning til indsamling og udveksling af patientrapporterede oplysninger: Kommunal PRO. Løsningen er blevet til i et stærkt samarbejde mellem de fem landsdele i Danmark.

I løbet af efteråret bliver yderligere seks andre kommuner koblet på, og fra marts 2023 skal løsningen udbredes til alle de øvrige kommuner i landet.

Kommunal PRO er den første telemedicinske løsning på den fælles offentlige infrastruktur. Området for telemedicin er en af de strategisk vigtige indsatser på området for sundheds it, og den telemedicinske infrastruktur skal derfor også i fremtiden fungere som motorvej for flere telemedicinske systemer.

På Rehabiliteringscenter Aalborg anvendes Kommunal PRO til målinger af kursisternes livskvalitet. Foto: Lars Horn / Baghuset

I Aalborg Kommune skal den nye løsning i første omgang bruges til at understøtte det eksisterende arbejde med patientrapporterede oplysninger (PRO) på Rehabiliteringscenter Aalborg. Hidtil har PRO-arbejdet været analogt, men med Kommunal PRO bliver det nu digitalt.

I Københavns Kommune afprøver man i første omgang løsningen med borgere med diabetes og inden for hjerterehabilitering, men den skal senere udbredes til bl.a., kræftområdet og den palliative enhed i Københavns Kommune.

Understøtter borgerinddragelse og samarbejde på tværs

Det nye fælleskommunale it-system er et samarbejds- og dialogværktøj, der understøtter arbejdet med patientrapporterede oplysninger i kommunerne. Og det styrker samarbejde og vidensdeling på tværs af kommuner og sektorer.

Med den fælles løsning får kommunerne mulighed for at dele skabeloner til spørgeskemaer, og på sigt bliver det muligt at dele data på tværs af sundhedssektoren (kommune og hospital). I sidste ende er det med til at højne kvaliteten og styrker sammenhængen i borger-/patientforløbet.

Samtidig styrker Kommunal PRO inddragelsen af borgerne i eget forløb. Ved at udfylde det digitale spørgeskema får borgeren bedre mulighed for at forberede sig på samtalen med kommunen. Den fagprofessionelle får samtidig et bedre indblik i borgerens situation og kan i samarbejde med borgeren sammensætte det rette forløb. 

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top