1. mio. kr. til udsatte børn og unge under COVID-19

12. januar 2021

Aalborg Kommune går nu ud med en særlig hjælpepakke, der skal sikre, at de mest udsatte familier kommer gennem den nye nedlukning af samfundet.

Medlemmerne af Magistraten i Aalborg Kommune har nu aftalt, at de ønsker at afsætte 1. mio. kr. til ekstra initiativer, der skal hjælpe børn og unge i de allermest udsatte familier gennem de næste måneder med COVID-19-nedlukning.

“Med en bred indsats vil vi forebygge, at presset bliver for stort i de familier, der i forvejen er presset. Vi vil tage hånd om de børn og unge, der har allermest brug for at komme hjemmefra hver dag. Derfor går vi nu ud med en bred indsats,” fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Thomas Kastrup-Larsen peger på, at initiativerne kommer oven i de indsatser, som Aalborg Kommune i forvejen har på området.

“Vi går netop ind de steder, hvor vi kan se, at presset er særligt stort. Initiativerne sker i tæt samarbejde med det opsøgende arbejde i vores familiegrupper, fritidscentre og sundhedspleje. Vi trækker på viden fra PPR om, hvilke børn og unge der har brug for netværksaktiviteter. Vi inddrager det frivillige foreningsliv. Endelig støtter vi op med lektiehjælp til den undervisning, som børn og unge med særlige behov modsat andre børn fortsat har mulighed for at modtage i skolen.”

De 1 mio. kr. til udsatte børn og unge bliver afsat således:

  • 150.000 kr. til aflastning af familierne i form af ekstra ordinær lektiehjælp og aflastningstilbud. Dette sker i tæt samarbejde mellem Socialafdelingen og Center for Tværfaglig Forebyggelse.
  • 50.000 kr. til en særlig opsøgende medarbejder, der skal rådgive udsatte familier med anden etnisk baggrund, hvor forældrene er bekymrede for at sende børnene i skole.
  • 50.000 kr. til Mødrehjælpen til indsatser i forbindelse med vold i familier.
  • 150.000 kr. til at opruste Børne- og Ungerådgivningen til den ekstra søgning fra børn, unge og familier, der ønsker råd om de udfordringer, der følger i kølvandet på nedlukningen.
  • 300.000 kr. til initiativer i regi af Skoleforvaltningen. Dels udbydes i et samarbejde mellem Ungebyrådet, UngAalborg og PPR aktiviteter, der skal forebygge ensomhed og udsathed blandt skolebørn. Dels etableres en hotline 3 aftener om ugen, hvor familier kan søge råd og vejledning. Endelig udbydes webninarer målrettet forældrene.
  • 300.000 kr. til at skabe og markedsføre meningsfulde fællesskaber for sårbare unge i idræts- og foreningslivet. Midlerne vil bl.a. gå til kvalitetssikring af aktiviteter såsom kompetente instruktører, rekruttering og markedsføring i boligområder, netværksdannelse og fastholdelse af deltagerne i foreningslivet. Også selvejende institutioner, som f. eks. GAME Streetmekka vil indgå i opgaven.

I Mødrehjælpen hilses den ekstra støtte velkommen.

“Vi ser lige nu i Mødrehjælpen et stigende antal henvendelser om vold i familier. Vi ser samtidig i de familier, hvor der i forvejen er høj risiko for konflikter, at tingene eskalerer mere, fordi børn og voksne ikke længere får de nødvendige pauser fra hjemmet. Det er helt nødvendigt at gøre mere”, forklarer rådgivningschef Pernille Kristoffersen.

Ud over de ovenfor nævnte initiativer har Aalborg Kommune til alt frontpersonale udarbejdet et katalog over de hjælpemuligheder, der er på området.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen