Der er givet tilladelse til at krydse Stokkebækken med et fiberkabel ved Stubshovedvej

Stubshovedvej ved Gudme – Krydsningstilladelse

Svendborg Kommune har meddelt en krydsningstilladelse til at krydse Stokkebækken med et en understyret boring og fiberkabel ved Stubshovedvej ved matrikel nr. 5a Galdbjerg By, Gudme og 9e Gudme By.             

Tilladelsen kan  i henhold til § 80 i vandløbsloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen er annonceret her på Svendborg Kommunes hjemmeside den 3. september 2021.

Klagefristen på denne afgørelse er således den 1. oktober 2021.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen