Offentlig høring – udvidelse af Søby Havn, Ærø

Søby Havn på Ærø har søgt om at udvide havnen, og der gennemføres derfor nu en koordineret plan- og miljøvurderingsproces, hvor Ærø Kommune er myndighed for planlægningen, mens myndighedskompetencen for miljøvurderingen er fordelt på Kystdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Ærø og Svendborg Kommune.

Ærø Kommunes Kommunalbestyrelse har på sit møde d. 7. oktober 2020 vedtaget, at fremlægge planforslag med tilhørende miljøvurdering i 8 ugers offentlig høring.

Kystdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Svendborg Kommune igangsætter samtidig med Ærø Kommune den offentlige høring af den samlede miljøvurdering for det ansøgte projekt.

Følgende dokumenter sendes i høring:

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 20
 • Forslag til Lokalplan 19-13 for Søby Havn
 • VVM-redegørelse og miljørapport, bilagsrapport samt ikke teknisk resumé for udvidelse af Søby Havn

Dokumenterne kan ses som bilag nederst på siden.

Høringen forløber i perioden fra d. 9. oktober 2020 til og med den 4. december 2020.

Har du bemærkninger til de fremlagte dokumenter, kan du sende dem skriftligt til: 

Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing, eller til Email: post@aeroekommune.dk

Bemærkningerne skal være modtaget senest d. 4. december 2020.

Ærø Kommune sørger for, at øvrige myndigheder modtager de indkomne bemærkninger.

Ærø Kommune afholder borgermøde om de fremlagte planforslag med tilhørende miljøvurdering:

Torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 16.30 i Måehallen,

Vitsø 15, 5985 Søby

Ved ændring eller aflysning af borgermødet vil dette fremgå af Ærø kommunes hjemmeside.

Har du spørgsmål angående:

 • Lokalplan og kommuneplantillæg, kontakt Ærø Kommune, planlægger Mette Groth Rasmussen på email: met@aeroekommune.dk eller telefon: 29359736
 • Miljøvurdering af planer og projektet på land kontakt Svendborg Kommune, biolog Lene Lind på email: lene.lind@svendborg.dk eller telefon: 3017 5424
   
 • Miljøvurdering af lystbådehavn og kystområde øst for havnen, kontakt Kystdirektoratet, AC-fuldmægtig Anne Villadsgaard på email: avi@kyst.dk eller telefon: 91338425
   
 • Miljøvurdering af erhvervshavnen på vand kontakt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, fuldmægtig Nanna Vestergaard på email: nave@tbst.dk eller telefon: 41780043
   

 

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top