Muligt nyt fynsk biodiversitetsprojekt undersøges

Muligt nyt fynsk biodiversitetsprojekt undersøges

Fyn og øer rummer smukke landskaber og fine naturoplevelser.
Mange naturområder er imidlertid små og fragmenterede.
Naturperlerne ligger så at sige som små øer i landskabet, og det gør dem svære at forvalte og holde lysåbne med eksempelvis afgræsning. Områdernes naturkvalitet og biodiversitet er mange steder truet, og arter risikerer at uddø.

Muligt nyt fynsk biodiversitetsprojekt undersøges
Naturen mangler plads og sammenhæng, og det vil de 10 fynske kommuner nu i fællesskab forsøge at rette op på.
Kommunerne er derfor i samarbejde med Naturstyrelsen Fyn gået i gang med at undersøge muligheder for at udarbejde en fælles ansøgning til EU om et fynsk LIFE biodiversitets-projekt.

Projektet vil i givet fald skulle gennemføres via frivillige samarbejder med lodsejere og øvrige interessenter.

I løbet af foråret vil kommunerne via en række forundersøgelser og kontakter til bl.a. lodsejere undersøge muligheder for at udarbejde en fælles EU LIFE projektansøgning. Ansøgningen forventes i givet fald fremsendt til EU i løbet af 2021 med projektstart i efteråret 2022 og en projektperiode på 8 år.

”På Fyn har vi gode traditioner for fælles naturprojekter og frivilligt samarbejde med lodsejere. Gennem tidligere LIFE projekter er det lykkes både at sikre flere naturområder og samtidig tiltrække betydelige økonomiske midler fra EU, så vi har kunne gøre mere for naturen.

– Med dette nye projektforslag ønsker vi at fortsætte traditionen og håber vi kan tiltrække nye EU midler til Fyn til gavn for naturen og biodiversiteten, udtaler Søren Kristensen, Udvalgsformand Miljø- og teknikudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune

For nærmere oplysninger kontakt:
 

Assens Kommune: Udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan Dan Gørtz, tlf. 2170 9542

Odense Kommune: By- og Kulturrådmand Christoffer Lilleholt, tlf. 6551 2000

Middelfart Kommune: Formand Miljø- og energiudvalget Morten Weiss-Pedersen, tlf. 2210 4110

Nordfyns Kommune: Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, tlf. 2115 3082

Kerteminde Kommune: Formand miljø, natur og teknikudvalget Jesper Hempler, tlf. 2076 2871

Nyborg Kommune: Formand for Teknik – og Miljøudvalget Per Chrone Jespersen, tlf. 4038 8238

Svendborg Kommune: Formand for Miljø og Naturudvalget Bruno Hansen, tlf. 4144 4505

Ærø Kommune: Formand for Teknik-, miljø- og havneudvalget Lennart L. Mogensen, tlf. 2445 9149

Langeland Kommune: Formand for Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, Bo Carstens Nissen, tlf. 2179 0939

Faaborg-Midtfyn Kommune: Formand Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen, tlf. 7253 1688

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen