Markant stigning i antallet af unge, der har søgt optagelse på EUD i Svendborg Kommune

Markant stigning i antallet af unge, der har søgt optagelse på EUD i Svendborg Kommune

Svendborg Kommune har netop fået de nye tal fra FTU (Den Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne), og de viser, at Børne- og Ungeudvalgets ambitiøse måltal for antallet af ansøgere til EUD (Erhvervsuddannelserne) i 2021 er nået. 

20,4 pct. af dette års afgangselever i 9. og 10. klasse har søgt optagelse på EUD. Det er en markant stigning på hele 23,6 pct. sammenholdt med 2020, hvor 16,5 pct. af afgangseleverne søgte ind.

Der kan være mange forskellige grunde til den positive udvikling i søgningen til erhvervsuddannelserne.

Vi er i et år hvor skolerne, udskolingslærerne og deres UU-vejledere er ”rykket sammen i bussen” og har samarbejdet tæt om at nå alle elever og forældre, så alle har fået den bedst mulige vejledning. Der har været afholdt virtuelle forældremøder med stor tilslutning på alle skoler, og UU-vejlederne har haft tæt kontakt med alle elever der var i tvivl – både de uddannelsesparate og de ikke uddannelsesparate.

Der har i flere år været et tæt samarbejde mellem skoler, UU og ungdomsuddannelserne om fælles indsatser eksempelvis:

”Uddannelse og jobdag”

Udskolingslærere der har været i praktik på erhvervsuddannelserne

Projekt fritidsjob, hvor skolerne hjælper eleverne til et fritidsjob hos de lokale virksomheder. Det har betydning for elevernes kendskab til de forskellige uddannelser og jobmuligheder.

Endelig ser vi på samfundsniveau en øget opmærksomhed i forhold til, at der er gode muligheder for jobs med en erhvervsuddannelse, ligesom tv-fladen er fyldt med mad- og bageprogrammer, hus – og livsstilsprogrammer med mere, der er med til at sætte billeder på, hvad en dygtig faglært kan udrette, og dermed tale vores erhvervsuddannelser op og øge interessen.

Formand for Børne- og Ungeudvalget Henrik Nielsen udtaler:

”Jeg er yderst tilfreds med, at vi allerede nu har nået det ambitiøse mål vi satte i Børne- og Ungeudvalget for bare et lille år siden. Jeg glæder mig samtidig over, at flere af de unge har fået øjnene op for de spændende muligheder, der ligger i at tage en erhvervsfaglig uddannelse og at vi dermed har taget et stort skridt i retning af en mere hensigtsmæssig fordeling af elever mellem vores ungdomsuddannelser. Vi er optaget af at udvikle mangfoldige læringsmiljøer i vores folkeskoler, der afspejler elevernes forskelligheder, og deres behov og interesser, og det skal jo helst også afspejle sig i de unges uddannelsesvalg. Den øgede søgning til EUD er en indikation på, at vi lykkedes med det i endnu højere grad”.

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Allan Kruse udtaler:

”Sammen med skolerne i Svendborg Kommune har vi arbejdet målrettet på at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne de seneste år. Vores brobygning og kommunikation er således blevet forbedret, så flere unge har fået et bedre grundlag for at træffe valg af ungdomsuddannelse. Erhvervsuddannelserne er spændende uddannelser, som byder op til innovation, skabelse, omhu, faglighed og fællesskab. Det har flere unge fået øjnene op for, hvilket vi glæder os over, først og fremmest for de unges skyld. Og så skal det lokale erhvervsliv også have en stor tak for de mange lærepladser, som vi har i Svendborg. Det er en samfundsopgave at uddanne flere faglærte. I Svendborg løser vi den opgave sammen med fokus på de unge. Det tror jeg gør en forskel”.

Baggrund og data

Landets kommuner er med aftalen ”Fra folkeskole til faglært”, november 2018, forpligtet til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Hver enkelt kommune skal fastsætte egne mål for elevernes uddannelsesvalg i forlængelse af 9. og 10. klasse, dvs. overgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser.

Måltallene samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, og de skal fastsættes i tre kategorier:

Erhvervsuddannelserne, både EUD og EUX

Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige

Øvrige

Hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct., skal kommunerne udarbejde en handlingsplan.

Børne- og Ungeudvalget besluttede på deres møde den 1. april 2020 følgende måltal:

Erhvervsuddannelserne (både EUD og EUX) – 20 pct.

Gymnasiale uddannelser (både 2- og 3-årige) -70 pct.

Øvrige (indeholder FGU, STU og ”Andet” – 10 pct.

 

Yderligere oplysninger:

Formand for Børne- og Ungeudvalget

Henrik Nielsen

Mobil: +4523924979

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

Allan Kruse

Mobil: +4577225701

Skole- og Uddannelseschef

Nanna Lohman
Mobil: +4529657640
 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen