Svendborg Havn

Markant fremgang i tilfredshed med det lokale erhvervsklima

Et spring på 18 pladser til den gode side betyder, at Svendborg Kommune nu er placeret som nummer 36 på listen over danske kommuners erhvervsvenlighed. Dermed opnår Svendborg Kommune den bedste placering i de 12 år, Dansk Industri har gennemført sin undersøgelse.

-Jeg hæfter mig især ved, at virksomhederne oplever en forbedret dialog med Svendborg Kommune. Vi har arbejdet målrettet på at styrke dialogen, og derfor er det også ekstra vigtigt, at virksomhederne oplever og anerkender vores medarbejdere og vores indsats på dette område, siger borgmester Bo Hansen.

Det lokale erhvervsklima er et politisk fokusområde, og etableringen af Erhvervskontoret for to år siden og et styrket samarbejde med Svendborg Erhvervsråd nævnes som nogle af årsagerne til fremgangen i forhold til erhvervsvenlighed.

-I Svendborg Erhvervsråd kan vi kun glæde os over, at det arbejde, som blev sat i gang for tre år siden med formuleringen af en ny, skarp erhvervspolitik, etableringen af et erhvervskontor og ansættelsen af en erhvervschef nu udmønter sig i konkrete resultater. Kommunen har i den grad grebet bolden, lyder det Per Nykjær Jensen, formand for Svendborg Erhvervsråd.

Succes med sagsbehandling  

En stor del af fremgangen i undersøgelsen fra DI, Lokal Erhvervsvenlighed, skyldes kortere og bedre sagsbehandling af blandt andet byggesager og sygedagpengesager. Her ligger Svendborg Kommune på en 9. plads på landsplan og er næstbedst på Fyn.

-Vi ved godt, hvor vigtigt det er for en virksomhed at få hurtig afklaring på spørgsmål, der har afgørende betydning for driften af virksomheden. Netop hurtig og kompetent sagsbehandling har været et fokusområde, og det viser sig, at det kan betale sig at sætte ambitiøse mål, siger Bo Hansen.

På fuldt oplyste sager har man i 2021 haft en sagsbehandlingstid på 25 dage, når det drejede sig om industri- og lagerbygninger. I samme periode har sagsbehandlingstiden for etagebyggeri til erhverv og bolig været henholdsvis 18 og 10 dage.

-Jeg er glad for at se, at de ekstra ressourcer, der er blevet bevilget til netop byggesagsbehandling, giver gode resultater. Og så vil jeg samtidig rose medarbejderne, for den flotte 9. plads er opnået i en ekstraordinært travl situation med et boom i antallet af byggesager, siger Per Nykjær Jensen.

Historisk lav ledighed

Selvom antallet af ledige i Danmark og også Svendborg steg voldsomt under coronakrisen, er det på kort tid lykkedes at få ledigheden til at falde markant i Svendborg Kommune. Før coronakrisen var ledigheden i Svendborg Kommune over landsgennemsnittet og på niveau med resten af de fynske kommuner. Lige nu er ledigheden i Svendborg Kommune under gennemsnittet for resten af Fyn og på niveau med landsgennemsnittet. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

-Gennem hele perioden med corona-nedlukninger har vi prioriteret en tæt kontakt med både virksomheder og ledige. Vi har været gode til at gribe de jobåbninger, der har været, og jeg vil gerne sige tak til vores virksomheder for dels at fastholde medarbejdere i en svær tid og dels at tage medarbejdere hurtigt tilbage, forklarer Bo Hansen.

Et intensiveret samarbejde mellem virksomheder og Svendborg Jobcenter har blandt andet udmøntet sig i 108 igangværende aftaler om voksenlærlinge. Det er primært indenfor bygge- og anlægssektoren og industriområderne, men der kommer stadig flere aftaler indenfor social- og sundhedsområdet, hvor der er etableret et stærkt samarbejde mellem ældreområdet, Social- og Sundhedsskolen Fyn og Jobcentret. Der arbejdes lige nu med et lignende tiltag indenfor andre brancher, eksempelvis restaurationsbranchen, der aktuelt mangler arbejdskraft.

Lokale leverandører på banen

En aktuel opgørelse over leverandører til kommunen viser, at cirka 80 procent af kommunens bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesopgaver bliver udført af lokale leverandører. Og det glæder borgmester Bo Hansen:

-Vi kan og skal selvfølgelig overholde den lovgivning, der er for kommunale udbud. Men vi forsøger at tilpasse vores udbudsmateriale, så også lokale leverandører har mulighed for at byde ind, eksempelvis ved at dele en stor opgave op i mindre enheder, forklarer Bo Hansen.

Et af de kommende fokusområder for Svendborg – og for alle andre kommuner – bliver grøn udvikling. En af kommunens opgaver er at være med til at skabe vækst og arbejdspladser gennem egne indkøb, men også at afdække og udfolde de kommercielle muligheder, der er i at understøtte udviklingen af innovative grønne løsninger. 

-Vi skal som kommune leve op til vores ansvar og kontinuerligt arbejde hen mod nationale og internationale standarder inden for bæredygtighed. Men vi skal også hjælpe vores lokale virksomheder med at få den nødvendige viden og inspiration, der betyder, at de kan blive endnu skarpere på det, der bliver et stadig større konkurrenceparameter, siger Bo Hansen.

Svendborg Kommune arbejder lige nu på udarbejdelsen af en klimahandleplan, der forventes at blive præsenteret i 2022.

Politisk prioritering bærer frugt

Den markante fremgang i undersøgelsen af danske kommuners lokale erhvervsvenlighed giver ekstra energi til at fortætte arbejdet med at understøtte og udbygge den positive udvikling, der er i gang.

-Det er første gang nogensinde, Svendborg bliver placeret så godt. Grøn udvikling og arbejdskraft vil have vores fokus i erhvervsrådet de kommende år, og det er parametre, vi skal lykkes med, siger Per Nykjær Jensen.

-Det glæder mig oprigtigt at se, at de initiativer, vi i fællesskab har sat i gang, nu bærer frugt. Men vi kommer ikke til at hvile på laurbærrene. Vi kan sætte nok så meget i gang som kommune, men det er samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune, der er den faktor, der gør, at det lykkes. Det samarbejde vil jeg gerne være med til at understøtte og udvikle yderligere fremover, siger Bo Hansen.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen