Grøn Pulje: Søg puljemidler fra Tved solcelleanlæg

Folketinget besluttede i 2020, at opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale midler til en kommunal ”Grøn Pulje”, når et nyt solcelleanlæg eller en vindmølle tages i brug i en given kommune.

Formålet er at fremme vedvarende energi i Danmark – både for at sikre forsyningssikkerheden og for at reducere udledning af CO₂ og andre drivhusgasser.

Grøn Pulje er derfor også blevet oprettet i Svendborg Kommune. Her ligger nu 999.600 kr. fra solcelle-anlægget i Tved, som venter på at blive søgt senest den 3. august 2023.

Et formål, der favner bredt og støtter lokalt

Midlerne fra Grøn Pulje skal fortrinsvist støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt projekter, der fremmer grønne tiltag i kommunen.

Både enkeltpersoner, nabogrupper, foreninger og selvejende institutioner kan søge Grøn Pulje. I denne runde kommer midlerne som nævnt fra solcelleanlægget i Tved, og derfor prioriteres ansøgere i denne rækkefølge:

  1. Naboer inden for 200 meter fra solcelleanlægget
  2. Naboer, der bor maks. 4,5 km. fra pågældende solcelleanlæg (eller vindmølle, når det på et andet tidspunkt er tilfældet i en ny ansøgningsrunde).
  3. Lokale borgere/foreninger/institutioner i hele kommunen (uanset afstand til solcellerne/vindmøllen), som indsender projekter, der understøtter kommunens klima- og energipolitik, bæredygtighedsstrategi 2020 eller Svendborg Kommunes klimahandleplan.

Midlerne kan eksempelvis søges til at afhjælpe gener fra de opstillede energianlæg til gavn for de nærmeste naboer. Det kunne være ved at etablere levende hegn eller plante træer for at mindske udsynet til et anlæg.

Puljen kan også anvendes til mange andre formål: Det kan være til landskabelige, rekreative eller kulturelle projekter, som er til gavn for naboer ved anlæggene eller lokalområder generelt.

Bemærk dog, at virksomheder ikke kan få tildelt midler fra puljen. Kommunen må i forbindelse med tildeling af tilskud ikke yde erhvervsstøtte. Kommunen varetager heller ikke den efterfølgende drift af projekterne.

Læs mere om vægtede kriterier for ansøgte projekter, samt hvordan du søger på: svendborg.dk/groenpulje


Find hhv. Svendborg Kommunes

 

Detaljer om Grøn Pulje

Deadline for ansøgning af midler fra Tved-anlægget er den 3. august 2023 og ansøgere får besked i løbet af september 2023.

Midlerne indkræves som éngangsbetaling af et beløb fastsat per opstillet MW (MegaWatt) umiddelbart efter at et solcelleanlæg eller en vindmølle bliver sluttet til elnettet

Grøn Pulje-indbetalingen bliver kun pålagt opstillere, der har fået byggetilladelse efter 1. juni 2020

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top