Forslag til den nye Kommuneplan 2021 – 2033.

Svendborg Kommunes Byråd er glade og stolte af at kunne præsentere forslag til den nye Kommuneplan 2021 – 2033.

Kommuneplanen er det redskab Byrådet har til at beskrive hvordan kommunen fysisk skal udvikles de næste 12 år.

Det gælder både i forhold til hvor der skal planlægges nye bolig – og erhvervsområder, detailhandel og hvordan vi sikrer og udvikler vores grønne og rekreative områder – både i byerne og i det åbne land.

Med forslag til den nye Kommuneplan 2021 – 2033 sætter Byrådet retningen for en spændende og ambitiøs udvikling, der både handler om at fortsætte den igangværende byomdannelse og udvikling i Svendborg by og havn, den videre udvikling af Tankefuld, og samtidig styrke og sikre udviklingen i af de mange levende lokalområder.

”Jeg er stolt af at kunne præsentere Byrådets samlede plan for den fysiske udvikling de kommende 12 år. Svendborg er i en spændende udvikling med stigende tilflytning, høj aktivitet på boligmarkedet, og mange nye udviklingsprojekter. Mange investorer er samtidig ved at få øjnene op for Svendborgs herligheder, og det er positivt. Dette betyder også at vi skal have en god og solid plan for hvad, hvor og hvordan vi skal udvikle. Det har vi fået med forslag til den nye Kommuneplan 2021 – 2033” siger Bo Hansen, Borgmester i Svendborg Kommune 

Et vigtigt aspekt i planlægningen er, at både grundejere, naboer, virksomheder, foreninger mv. i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Derfor blev der afholdt en række borgermøder i forbindelse med opstart af den nye kommuneplan i slutningen af sidste år. Her kom mere end 100 kvalificerede bidrag til den videre planlægning.

På baggrund af de mange ønsker, kan Byrådet nu præsentere forslag til Kommuneplan 2021 – 2033.

Forslag til den nye kommuneplan er i offentlig høring fra d. 6. januar – 3. marts 2021, hvor det er muligt at fremsende høringssvar og deltage i både fysiske og digitale borgermøder. Se under ‘Læs også’

 

Kontaktpersoner:

Direktør for Teknik og Miljø, Rikke Berg (Tlf. 30175615, mail. rikke.berg@svendborg.dk)

Planchef, Anders Tang Kjærved (Tlf. 51688131, mail. anders.kjaerved@svendborg.dk)

Projektleder, Zacharias Baden (Tlf. 30175064, mail. Zacharias.baden@svendborg.dk)

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen