En udvidelse af Petersminde, Stenstrup teglværk

Forudgående høring for ændring af kommuneplanen

Igangsat af Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 28. juni 2022.

Offentliggjort den 25. august 2022.

Høringsfrist den 22. september 2022.

Borgermøde den 15. september 2022.

 

Svendborg Kommune er ved at igangsætte en planlægning for nyt kommuneplantillæg og lokalplan ved Stenstrup teglværk. Det aktuelle område ligger i Stenstrup ud mod Assensvej.

Med denne henvendelse vil vi gerne give dig mulighed for at sende dine ideer, forslag og bemærkninger til den kommende planlægning inden udarbejdelsen af et nyt kommuneplantillæg der muliggør en udvidelse samt indskrænkning af rammeområdet 09.01.E4.681 – Erhvervsområde Assensvej.

 

Baggrund

Teglværket Petersminde i Stenstrup, der ejes af Egernsund Wienerberger A/S har ansøgt Svendborg Kommune om udarbejdelsen af ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Teglværkets erhvervsområde ønskes udvidet mod øst, for at udlægge vandbassiner til håndtering af overfladevand samt placering af oplagshaller. Udvidelsen skal sikre, at der laves tiltag der minimerer gener for omkringliggende boligområder samt sikre virksomheden et bedre produktionsflow, som vil give et lavere CO2 aftryk. Det eksisterende erhvervsområde mod nord fjernes og erstattes af et område mod syd, hvor det tilføjes med et allerede eksisterende erhvervsområde.

Udvidelsen af erhvervsområdet kræver en ændring af kommuneplanen og udarbejdelse af ny lokalplan. Kommunen igangsætter hermed en forudgående høring om ny planlægning for området.

 

Projektønske

Eksisterende erhvervsområde er fuldt udnyttet og der er brug for en ny planlægning, der sikrer forhold som vandhåndtering, opbevaringsmulighed, overholdelse af støjforhold og udlægger rammerne for virksomhedens fremtidige aktiviteter. Der er tidligere givet dispensationer til et lerdepot nord for teglværket, som vil kunne indarbejdes i en ny lokalplan.

Udvidelsen skal blandt andet muliggøre en udvidelse af virksomhedens aktiviteter med en ny stålhal til færdigvarer (mursten), hal til opbevaring af rå ler, administrationsbygning, udvidet areal med belægning, bassiner til afvanding/overfladevand, mulighed for opbevaring af mangan og diesel, begrønning mod tilstødende vej, Søndre Ringvej, og anlæg til minimering af støjforhold. Ovenstående tiltag skal være med til at skabe en stabil og vedvarende produktion for virksomheden.

 

Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger

Den ønskede anvendelse af området kræver, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. Derfor gennemfører kommunen en forudgående høring jævnfør Planlovens § 23c, hvor der er mulighed for at komme med forslag, idéer og bemærkninger til planlægningen, inden kommunen går i gang med planarbejdet.

Du kan sende dine ideer og forslag til hvad udvidelsen kunne bruges til på:

  • plan@svendborg.dk   
  • Svendborg Kommune, Byg og Byudvikling, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg
     

Høringen går frem til og med 22. september 2022.

Husk at angive henvendelsen ”Stenstrup teglværk”. Angiv navn, adresse og e-mail i din henvendelse. Høringssvar vil blive

Vær opmærksom på at dit høringssvar er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt. Der må ikke fremgå personfølsomme eller fortrolige oplysninger.

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde Torsdag d. 15. september kl. 17:00 til 19:00 i Stenstrup forsamlingshus, Assensvej 219, 5771 Stenstrup. Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding.

 

Det videre forløb

De indkomne ideer og forslag vurderes efter høringen på 4 uger. Det er muligt at sagen behandles politisk på baggrund af indkomne høringssvar. Derefter vil der blive taget stilling til om Svendborg Kommune udarbejder forslag til kommuneplantillæg og en mulig lokalplan for området.

Lokalplansforslaget og kommuneplanforslaget kommer i offentlig høring i 8 uger. Her vil det være muligt at komme med bemærkninger til den konkrete planlægning, inden der tages endelig beslutning om planlægningen for området.

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til planlægningen, kan du ringe til planlægger Snorre Westh pr. mail snorre.westh@svendborg.dk eller pr. telefon 24 79 27 36.

 

Planloven om forudgående høring

§ 23 c. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag m.v.

   Stk. 2. Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Offentliggørelse skal ske i det register (red. Plandata.dk), som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v. (red. typisk 4 uger + evt. borgermøde).

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top