Det ny SIMAC - færdsel i byggepladsområdet

Det ny SIMAC – færdsel i byggepladsområdet

Byggepladsen for det nye SIMAC er afgrænset med gult byggepladshegn og der vil være ind- og udkørsel til byggepladsen fra nord (Østre Havnevej) og fra syd (Nordre Kajgade).

Det betyder, at færdslen for cykler i området vil blive ændret i byggeperioden. På Østrehavnevej vil den dobbeltrettede cykelsti blive nedlagt så al cykeltrafik fremover foregår i den almindelige kørselsretning. Strækningen er på Østrehavnevej gældende fra ca. Lars Møllers Kaj mod øst og forbi det nye SIMAC mod vest – se kortet herunder.

Ændringen vil ske den 2. marts 2021.

(Samtidig vil cykelstien ud for indkørslen til byggepladsen fra Østre Havnevej blive tydeligt markeret med blå termoplast og ved indkørslen fra Nordre Kajgade vil adskillelsen mellem tung trafik og bløde trafikanter også blive tydeligt markeret).

Mod vandet vil der i hele byggeperioden være reserveret en passage på 6 meter mellem byggeplads og kaj. Her kan alle typer trafikanter færdes og området skal fortsat kunne benyttes til Svendborg havns aktiviteter.

Formålet er, at det skal være så sikkert som muligt at færdes omkring byggepladsen – også for cyklister og gående.

Så hold godt øje med ændringer og ny skiltning i området.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen