Brev på vej om varmeløsninger til borgere med gas og olie

 

I øjeblikket er der et stort fokus på at udfase brugen af fossile brændsler. Det gælder også naturgas og olie til opvarmning af bygninger. Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) blev da også tidligere i år enige om, at danske hjem skal opvarmes med grøn energi.

En del af aftalen indebærer, at alle danskere med gasfyr skal have besked om, hvad de kan forvente af muligheder for fjernvarme eller andre opvarmningskilder i lige netop deres område.

Den besked skal danskerne have modtaget fra kommunerne inden årets udgang.

Snart får alle borgere med gas og olie i Svendborg Kommune derfor et brev om status og fremtidsudsigter for varmeløsninger i deres område. Brevene forventes at blive sendt afsted i uge 50 (12.-16. december 2022).

Hvis du stadig savner svar

Grundig og realistisk varmeplanlægning tager tid. Alle vil få information om alternative grønne varmekilder og om støttemuligheder. Dog er det ikke alle, der skal forvente at få så klar en besked, som man kan være blevet stillet i udsigt i landsdækkende nyheder om regeringens og KL’s klimaaftale – og forståeligt nok venter spændt på. Der er nemlig en hel del forskellige scenarier i spil for hver af kommunens borgere.

Hele fjernvarme-puslespillet afhænger også af forskellige faktorer, som er uden for kommunernes beslutningsområde. Eksempelvis:

  • om fjernvarmeværkerne kan/vil udvide i bestemte områder
  • om der er nok huse i et område, der vil tilsluttes
  • om der er tilgængelig arbejdskraft og materialer

På den baggrund kan der gives klar besked til nogle borgere om udsigten til fjernvarme.

For andre områder er der behov for mere tid, hvor mange brikker skal falde i hak, hvis fjernvarme skal blive muligt. Svendborg Kommune vil derfor revidere varmeplanen allerede i 2023. Så kan der gives en mere troværdig tidshorisont for udsigterne til fjernvarme.

Andre vil få besked om, at der er potentiale for nogle fælles fjernvarmeløsninger på sigt.

Andre igen, at det desværre slet ikke er realistisk i deres område. De borgere vil i stedet få rådgivning om, hvordan en anden løsning, fx en varmepumpe, er vejen væk fra gassen.

Fælles for de fleste er, at løsninger uanset hvad kommer til at strække sig nogle år frem i tiden, selvom brevene skal sendes nu.

Processen for Svendborg Kommunes Varmeplan

Svendborg Kommune forventer som mange andre kommuner at godkende en varmeplan i 2022. På den baggrund kan der gives klar besked til en del borgere om udsigten til fjernvarme.

For nogle områder er der behov for mere tid, hvor mange brikker skal falde i hak, hvis fjernvarme skal blive muligt. Svendborg Kommune vil derfor revidere varmeplanen allerede i 2023. Så kan der gives en mere troværdig tidshorisont for udsigterne til fjernvarme.

Bemærk: Når et område først er planlagt til fjernvarme, vil det nemlig betyde, at borgerne ikke kan opnå tilskud til etablering af individuelle varmepumper. Det er derfor centralt, at kommunens varmeplanlægning er grundig og realistisk – og det tager mere tid, end vi er blevet givet med aftalen.

På baggrund af den reviderede varmeplan i 2023 vil der blive udarbejdet og godkendt fjernvarmeprojekter. Ambitionen er, at fjernvarme, der hvor det er muligt, er helt udrullet i 2028.

Sideløbende arbejder Svendborg Kommune også med andre typer af løsninger for fælles varmeforsyning i mindre målestok. Eksempelvis ‘termonet’, der kan være relevant i de områder, hvor den traditionelle fjernvarme ikke forventes at komme ud, men hvor individuelle opvarmningsløsninger heller ikke vil være optimale.  

Du kan søge svar på ofte stillede spørgsmål om varmeforsyning og finde tips og rådgivning på Svendborg Kommunes hjemmeside her:

www.svendborg.dk/varmeforsyning

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top