Bedre passage for ladcykler og handicap-scootere på stierne

Nu bliver livet snart lettere for trafikanter på ladcykler og andre større cykeltyper rundt om i Svendborg by og lokalområdernes stisystemer.

Svendborg Kommune har imødekommet ønsket om at justere på de bomme, der er placeret på de mange cykelstier af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Bommene har dog også været en decideret barriere for nogle trafikanter i de senere år. Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jesper Kiel, fortæller:

”Vi har fået mange nye børnefamilier i kommunen og det vrimler med ladcykler. Der er også flere og flere borgere med gangbesvær, som kommer rundt på el-scootere.  Begge grupper har haft svært ved at komme igennem stibommene, som stod alt for tæt. Dermed har de dårlig adgang til mange cykelstier – det er jo også skidt for trafiksikkerheden! Så det får vi rettet op på nu ved at lave større afstand mellem bommene,”

Størstedelen af bommene er i sin tid sat op før ladcykler var et almindeligt transportmiddel i gadebilledet, og derfor har afstanden mellem hvert sæt bomme kun været tilpasset almindelige cykler. Det har betydet træls omveje for nogle trafikanter.

Nu får stibommene imidlertid en opdatering, så trafikreguleringerne passer til dagens virkelighed. En virkelighed, der også inkluderer mange flere tilflyttere, som har taget ladcykelkulturen med sig til kommunen.

Helt konkret betyder opdateringen på stierne, at:

  • Bomme placeret midt inde på stierne er fjernet.
  • De bomme, der skal sørge for, at cyklister sætter farten ned og får holdt vigepligten (fx lige før en tværgående vej eller anden sti), bliver flyttet lidt længere fra hinanden (nu med 2 meters afstand), så ladcykler og handicap-scootere let kan passere.
  • Andre steder har hovedfunktionen med bommene været at spærre for biler på stierne. Her er nu den ene bom i hvert sæt fjernet, så biler fortsat ikke kan passere, men alle bløde trafikanter kan køre ind og ud ad stierne.

”Det skal være nemt at komme fra A til B med ladcykel, så flere vælger cyklen frem for bil. Det er godt for klimaet, for helbredet, nedsætter behovet for parkeringspladser og holder trængslen nede. Og så skal tilgængeligheden selvfølgelig være i orden for folk med behov for specifikke hjælpemidler til at komme rundt. Derfor er pengene givet godt ud,”

siger Jesper Kiel.

Dansk Cyklistforbund og Handicaprådet har rådgivet kommunen og hjulpet med at finde frem til de mest optimale afstande for stibommene fremover uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden. Cyklistforbundet har dog understreget, at man ikke bør justere på bomme ved stisystemer tættest på skoler og daginstitutioner, da det her er yderst nødvendigt, at alle trafikanter sætter hastigheden ned for at passe på sig selv og hinanden.

Derfor vil der fortsat være enkelte steder, hvor ladcykler ikke kan passere, da almindelige cykler ellers vil kunne køre for hurtigt igennem bommene.

Svendborg Kommune forventer at blive færdige med at justere bommene i stisystemerne ved udgangen af året.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top