Udviklingsforum sætter gang i to projekter i Nordborg og Guderup

Nordals bliver skønnere med to nye projekter, der netop er sat i gang af Udviklingsforum Nordals i henholdsvis Nordborg og Guderup.
 
I Nordborg etableres der en lille bypark på den tidligere Faktagrund på Storegade. Udvikling af byparken tager udgangspunkt i de idéer, som en borgergruppe har fremsendt med ønsker til, hvad pladsen skal indeholde. Det er blandt andet mulighed for ophold og leg på pladsen, samt mulighed for et lille madpakkehus, hvor man kan sidde i tørvejr.
 
– Vi er nu så langt, at vores arbejde snart kan ses i gademiljøet. Den gamle Faktagrund bliver omdannet til et smukt lille anlæg, og Springvandsparken foran Nordborg Slot bliver udvidet, så området foran slottet bliver endnu mere attraktiv for beboere og turister, fortæller Per Møller, der repræsenterer Nordborg Handel i Udviklingsforum Nordals. 

LabLand Arkitekter er valgt til opgaven med at udvikle området og være bygherrerådgiver på selve anlægget af pladsen. Projektet udvikles og projekteres i oktober-november, hvorefter der tages tilbud hjem på anlægsarbejdet i december og januar. Selve anlægsarbejdet udføres i marts måned, så det anlægget står klar til foråret. Det samlede projekt forventes at beløbe sig til ca. 3 mio. kr.
 
I Guderup skal mosen udvikles til en attraktiv park for områdets beboere. Der skal blandt andet laves ny belægning af stien, så parken igen bliver let tilgængeligt for gående og cyklende samt beboere fra Guderup Plejecenter. I området vil der også blive etableret opholdsareal med borde og bænke.
 
– Vi skal have åbnet mosen op, så den bliver mere indbydende. Beplantningen skal beskæres, så det bliver muligt at se vandet ude fra vejen, så man får lyst til benytte området. Og ved at lave et nyt opholds- og aktivitetsområde, så kan det mere skabe aktivitet i området. Det vil blive et stort aktiv for Guderup, siger Lone Damm, der repræsenterer Guderup Bylaug i Udviklingsforum Nordals. 

Rambøll er valgt til at løse opgaven og være bygherrerådgiver på anlægsarbejdet. Udviklingsarbejdet vil blive udført i tæt samarbejde med Guderup Bylaug og de to lodsejere Egen Menighedsråd og Sønderborg Forsyning, der ejer arealer i mosen. Det samlede projekt forventes at beløbe sig til ca. 2 mio. kr.
 
Det glæder fundraiser i Udviklingsforum Nordals, Kjeld Kückelhahn, at der nu kommer gang i yderligere fysiske projekter.
 
– Jeg er glad for, at vi nu snart rent faktisk kan se tingene ske med to konkrete projekter, hvor der laves nye og opdaterede rum i byerne. Søparken ved Nordborg Sø er et smukt eksempel på et byrum, der har fået nyt liv, og i Udviklingsforum er vi stolte over, at Søparken på Arkitekturens dag blevet kåret som ”Smukt uderum” i Sønderborg Kommune, siger han. 

Mere på vej
Der er flere forskønnelsesprojekter på vej på Nordals. Nedrivning af Storegade 47 i Nordborg er det første, og arbejdet forventes igangsat i løbet af 2-3 uger. Grunden vil derefter blive indlemmet i Springvandshaven med græsplæne og beplantning.
 
Derudover kommer nedrivningen af Søndergade 4 i Guderup, som også forventes igangsat inden årets udgang.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen