Stram økonomistyring har fået Sønderborg Kommune fornuftigt gennem 2022

Regnskabet for 2022 for Sønderborg Kommune er nu gjort op, og det viser, at Sønderborg Kommunes fokus på stram økonomistyring har vist sit værd. I et år med mange, udefra kommende økonomiske udfordringer ender Sønderborg Kommune med et driftsregnskab, der overholder det korrigerede budget.

– Vi har brugt knap 100 procent af det afsatte budget, men vi har ikke et overforbrug. Det er vi lykkedes med, fordi de enkelte fagudvalg og forvaltningerne har fastholdt en sikker drift og en økonomisk ansvarlighed og på tværs har bidraget til at imødegå udfordringerne. Og dem var der mange af sidste år. Der har været fokus på at opretholde et godt serviceniveau trods den stramme økonomi, og det er vi kommet i mål med, siger borgmester Erik Lauritzen, der er formand for Økonomiudvalget.

Regnskabet viser, at resultatet på ordinær drift (skatte- og udligningsindtægter minus driften og nettorenter) udviser et overskud på 186 mio. kr. svarende til det korrigerede budget for 2022. Overskuddet anvendes til anlægsinvesteringer, afdrag på lån (tidligere års investeringer) m.m. Det samlede resultat af regnskabsåret 2022 bevirker, at kassebeholdningen den 31. december 2022 er på cirka 254 mio. kr.

Baggrunden for et udfordrende, økonomisk år er blandt andet krigen i Ukraine, der satte sit præg på 2022. Modtagelsen af ukrainske flygtninge gav Sønderborg Kommune opgaver og udgifter, og dertil kom den afledte energikrise, der betød markant øgede udgifter til blandt andet el, varme, transport mm. Oveni det var der markant stigende udgifter på specialområderne hos børn og voksne.

– I juni 2022 var det nødvendigt med en kraftig opbremsning i hele kommunens organisation, og Byrådet besluttede derfor at bremse udgifterne bredt i forvaltningerne, ved at skære ned på administrationsudgifter, udskyde investeringer med mere. Derudover har alle medarbejdere i 2022 ydet en stor indsats for at spare på strømmen og skrue ned for varmen, men alligevel fik Sønderborg Kommune – lige som resten af landets kommuner – ekstra energiudgifter, som vi, sammen med Ukraine-indsatsen, ikke er blevet fuldt kompenseret for, siger Erik Lauritzen.

Flere indbyggere
Investeringsniveauet i Sønderborg Kommune var i 2022 fortsat højt i Sønderborg Kommune med 252 mio. kr., og det skal ses i sammenhæng med den ekstraordinære aktivitet, som Byrådet igangsatte i 2020. Færdiggjorte anlægsinvesteringer i 2022 er bl.a. kasernen som et nyt foreningshus, den nye badebro ved Den Sorte Badeanstalt i Sønderborg, det nye dagtilbud og bibliotek i Augustenborg samt første del af udvidelsen af Bygadens Børnegård i Hørup.

Selv om 2022 var hård ved den kommunale økonomi, så var der højkonjunktur i hele landet, og det blev afspejlet i udgifterne til overførselsindkomster, fordi der var høj beskæftigelse.

– 2022 har ikke kun været et år præget af udfordringer. Vi kan særligt glæde os over den lave ledighed og erhvervslivets fremgang, samt et stigende befolkningstal for første gang siden 2016. Nu er Sønderborg Kommune hjem for 706 flere borgere end for et år siden. Det glæder mig, at vi i Sønderborg Kommune fortsat har et solidt fundament at udvikle vores kommune på, så vi kan skabe flere arbejdspladser og uddannelsesmuligheder og dermed tiltrække nye indbyggere, siger Stephan Kleinschmidt, der er næstformand i Økonomiudvalget.

Byrådet skal nu godkende, at regnskabet afgives til revision.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top