Sønderborg satser på at opnå C40-klimastempel

Borgmester Erik Lauritzen underskriver C40-borgmesteraftalen i forbindelse med klimatopmødet COP15 i Paris.

40 af verdens større byer indgik for nogle år siden i et netværk, C40, som i forbindelse med Parisaftalen i 2015 fik ekstra opmærksomhed. C40-byerne forpligtede sig til at arbejde med bæredygtige løsninger på klimaområdet. I Danmark følger 20 kommuner lokalt – og i samarbejde med CONCITO og Realdania – op på målsætningen. Det sker i projektet DK2020.
Teknik-og Miljøudvalget har netop godkendt klimaplanen og indstiller, at Byrådet godkender den på sit møde i juni.
 
– Når vi allerede nu er klar til at præsentere en klimaplan, så handler det om, at vi i forvejen igennem en årrække har demonstreret ambitioner og handlekraft på klimaområdet. Vi har været i gang længe, mens andre stod og ventede i startblokken. Klimaplanen erstatter ikke de strategier og visioner, vi allerede har på området, men kan ses som en slags overligger. Jeg er glad for og stolt over, at vi via DK2020 får mulighed for både at gå foran, men også inspirere andre byer og kommuner til at arbejde konkret for at imødegå klimaforandringer, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard.
 
De overordnede planer i Sønderborgs klimaarbejde er Bæredygtighedspolitikken, Klimatilpasningsplanen og Roadmap2025, som er den seneste handleplan i ProjectZero-regi. Under disse ligger en række andre indsatser/planer for fx grundvandsbeskyttelse, spildevand, beredskab, indkøb og udbud, varmeplan osv.
 
– Når vi ser på vores Climate Action Plan, som en klimaplan hedder i internationalt regi, så bliver det tydeligt, at alle vores tiltag på klimaområdet hænger sammen, uanset om de har fokus på bæredygtighed, klimatilpasning eller CO2-reduktion. Og det er rigtigt, som nogle nok vil fremhæve, at Sønderborg ikke alene kan afværge klimaforandringer, så vandet ikke stiger op til boligerne i Gråsten, Vemmingbund og på Sønderborg Havn – men det er jo netop derfor, at det internationale fokus giver mening, supplerer næstformand i udvalget, Stefan Lydal.
 
Sønderborgs klimaplan, som også findes i en ”kort fortalt”-version skal i første omgang godkendes i Byrådet. Derefter vil tænketanken CONCITO indstille den til godkendelse i netværket af klimafokuserede byer i hele verden, C40. 
 
FAKTA
På FN’s klimakonference i Paris i 2015 vedtog 195 lande den såkaldte ”Parisaftale”, hvorved de forpligtede sig til at holde den globale opvarmning under 2 grader.
C40-byerne har som del af aftalen besluttet, at de inden udgangen af 2020 har vedtaget en klimahandleplan, der er i overensstemmelse med Parisaftale. København er eneste danske C40-kommune.
I Danmark har Realdania, den grønne tænketank CONCITO og C40 valgt 20 kommuner til at opdatere og tilpasse deres klimaarbejde, så det lever op til C40’s standard. Dette projekt hedder DK2020. I Sydjylland er også Fredericia og Vejle DK2020-kommuner.

Indsatsen for at mindske klimaforandringer som fx højvande og oversvømmelser er en del af Sønderborg Kommunes klimaplan, der nu som en af de første i Danmark venter på at opnå C40-godkendelse. Dette sker via det danske klimaarbejde i DK2020, som tænketanken CONCITO og Realdania står bag. Foto: Kim Toft Jørgensen 
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top