Sønderborg Kommune stopper byggeriet af biogasanlægget i Kværs

Sønderborg Kommune har netop givet Nature Energy et såkaldt standsningspåbud til byggeriet af biogasanlægget i Kværs. Det betyder, at byggeriet af anlægget skal indstilles med øjeblikkelig virkning.
 
Årsagen til byggestoppet er, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og ophæver Sønderborg Kommunes afgørelse af 27. juni 2019 om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse for opførelse og drift af et biogasanlæg i Kværs. Baggrunden er, at nævnet giver klager medhold i ét punkt, som handler om belastningen af vandløbet, Kværsløkkebæk.
 
– Vi har fået en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, og derfor skal byggeriet indstilles, indtil vi har bragt forholdene i orden i forhold til miljøgodkendelse og VVM-tilladelsen, for grundlaget skal selvfølgelig være i orden. Afgørelsen er hjemvist til fornyet behandling i Sønderborg Kommune, fordi man er uenig i vores beregninger på, hvor meget overfladevand, bækken kan klare, siger Bjarke Eriksen, der er direktør for Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune.

Uagtet afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet havde Sønderborg Kommune givet Nature Energy et påbud om at stoppe byggeriet i løbet af denne uge, da byggeriet af biogasanlægget var gået i gang uden en byggetilladelse fra Sønderborg Kommune.

Nature Energy havde kun modtaget gravetilladelsen, der gør, at man kunne gå i gang med jordarbejdet og forberedelserne til byggeriet. Gravetilladelsen var også årsagen til, at man kunne gennemføre et første spadestik torsdag den 19. november 2020.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse betyder, at der skal laves en ny miljøgodkendelse og VVM-tilladelse.

– Vi i forvaltningen kommer til at arbejde videre med myndighedsgodkendelsen, men det er endnu for tidligt at sætte en tidshorisont på. Det betyder, at byggeriet skal ligge stille indtil formalia er i orden, og der kan gives en byggetilladelse, siger Bjarke Eriksen.

Det er biogasproducenten, Nature Energy, som står bag byggeriet af det kommende biogasanlæg, der efter planen skal kunne producere biogas i foråret 2022. I første omgang vil anlægget komme til at håndtere 400.000 tons pr år. Det organiske affald, som anlægget kommer til at omdanne til biogas, vil blandt andet være gylle fra landbruget, dybstrøelse og affald fra den lokale industri
 
Ophævelse og medhold
Planklagenævnet ophæver også kommunens afgørelse om ekspropriation til anlæggelse af vejforbindelse til biogasanlægget efter to klager. Sønderborg Kommune har den 5. oktober 2020 truffet afgørelse om ekspropriation af ejendommene beliggende Felstedvej 35 og Ladegårdsvej 8, 6300 Gråsten.
 
– Ophævelsen betyder, at afgørelsen af ekspropriationen ikke længere gælder, og det skal vi arbejde videre med at finde en løsning på, siger Bjarke Eriksen. 

Derimod har Sønderborg Kommune fået medhold i miljørapport og lokalplanen for biogasanlægget i Kværs. Sønderborg Kommune har den 26. juni 2019 endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 15 til kommuneplan 2017-2029 for Sønderborg Kommune og lokalplan nr. 7.4-3, Biogasanlæg ved Kværs, med tilhørende miljørapport. Planklagenævnet har modtaget en klage over planvedtagelserne og miljøvurderingen. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over miljørapporten. Planklagenævnet kan heller ikke give medhold i klagen over vedtagelsen af lokalplan nr. 7.4-3, Biogasanlæg ved Kværs. Det betyder, at lokalplanen fortsat gælder.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top