Sønderborg Kommune samler Ukraine-koordineringen

Ruslands angreb på Ukraine får også betydning for Sønderborg Kommune. Lige nu er det indkvartering som presser sig på, for Sønderborg Kommune skal lige som resten af landets kommuner melde ind med indkvarteringsmuligheder for ukrainske flygtninge. Samtidig oplever kommunen et stort antal henvendelser fra borgere om privat indkvartering, donation af bamser, undervisning, regler for pas og lignende.
 
Derfor er tidligere HR-chef i Sønderborg Kommune, Aase Henriksen, udpeget som Ukraine-koordinator i Sønderborg Kommune.
 
– Forvaltningen har oprettet en mini krisestab til at håndtere kommunens opgaver i forbindelse med Ukraine-konflikten. Det gælder i særlig grad koordinering af de mange forskellige opgaver og henvendelser, kommunen får. Spørgsmålet om indkvartering for ukrainske flygtninge presser mest på, men samtidig oplever vi et stort antal henvendelser fra blandt andet KL, Politiet og Udlændingestyrelsen. Det kalder på en samlet koordinering i kommunens forvaltninger i denne særlige situation, siger Tim Hansen, kommunaldirektør i Sønderborg Kommune. 

Sønderborg Kommune afventer – lige som resten af landets kommuner – en beslutning fra Folketinget om, hvordan Ukraine-situationen skal håndteres. Det gælder ikke mindst i forhold til modtagelse af ukrainske flygtninge, og hvordan man skal tage imod allerede ankomne og herboende ukrainere samt reglerne for indkvartering.
 
De ukrainere, som er indrejst på biometrisk pas (udstedt efter januar 2015), kan opholde sig i DK visumfrit i 90 dage. Ukrainere med pas udstedt før denne dato skal have visum. Når ukrainere opholder sig visumfrit eller på visum, kan de bo hos venner, familie eller være privat indkvarteret, uden at søge om asyl. Lige nu mangler der en afklaring på, hvilke rettigheder ukrainerne har, når de opholder sig i landet visumfrit eller på visum. Det gælder blandt andet ret til sundhedstilbud, dagtilbud, skolegang og lignende.
 
I forhold til myndighedsopgaverne er Sønderborg Kommune allerede godt i gang, og kommunen har blandt andet meldt flere private indkvarteringsmuligheder ind til Politiet.
 
Sønderborg Kommune vil snarest tage kontakt til frivillige foreninger som blandt andet Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og ukrainske foreninger for at inddrage dem i arbejdet.

Ingen indkøb i Rusland  
Sønderborg Kommune har gennemgået sine indkøb for 2020 til 2022 for at undersøge, om der var fakturaafsendere fra Rusland (og Hviderusland) samt undersøgt internationale overførsler for at tjekke, om der på anden vis skulle have været en samhandel med virksomheder i Rusland (og Hviderusland). Dette er ikke tilfældet, og Sønderborg Kommune har derfor ikke i den undersøgte periode haft direkte indkøb ved virksomheder beliggende i de omtalte lande. Sønderborg kommunes investeringsportefølje (obligationer m.m.) er heller ikke relateret til Rusland (eller Hviderusland). 

Private henvendelser:
I forhold til de mange henvendelser fra borgerne om privat indkvartering, donationer og lignende beder Sønderborg Kommune folk om – indtil videre – at henvende sig til Udlændingestyrelsen. Det kan ske på telefon 35 36 66 00. Se evt. mere på Udlændingestyrerens hjemmeside: www.nyidanmark.dk.
 
Ukraine-kontakt i Sønderborg Kommune:
Nanna Winther
Projektmedarbejder
Tlf. 2790 0483

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen