Sønderborg Kommune og politiet støtter de unge i at sætte grænsen

Sønderborg Kommune og Politiet støtter de unge i at sætte grænsen

Sønderborg Kommune er optaget af det højaktuelle emne omkring unges oplevelse af grænser, krænkelser og overgreb. Et stærkt sundhedspolitisk fokus gør det muligt at sætte tidligt ind og fokusere på at forebygge problemerne, inden de udvikler sig.

At det kan være svært at navigere i nutidens regler og dilemmaer omkring grænsesætning, samtykkeloven, krænkende adfærd og overgreb er ingen hemmelighed. Især for unge mennesker kan det føles uoverskueligt at styre ubesværet igennem denne kompleksitet af egentlige regler og love, etik og følelser. For at afhjælpe dette har Sønderborg Kommune et tilbud til de unge i støbeskeen.
 
– Sundhedspolitisk er vi meget optagede af at tage ansvar for den udvikling, vi kan se. Det gælder både i forhold til den enkeltes trivsel i hverdagen og den vigtige debat omkring trygheden i nattelivet. Vi forholder os dels til de tendenser, der præger det generelle billede på landsplan og dels til de lokale tendenser. På sundhedsområdet har vi i Sønderborg Kommune en organisering, der muliggør et unikt blik ind i store mængder anonyme data på ungeområdet gennem lavtærskelstilbuddet: Gratis Psykologhjælp til Unge. Dette gør det muligt at opspore nogle tendenser tidligt og igangsætte handlinger, siger formand for Sundhedsudvalget Didde Lauritzen.
 
Gennem Sundhedscentrets tilbud, Gratis Psykologhjælp til Unge, har der indtil udgangen af 2021 været dialog med mere end 900 unge i alderen 15-25 år. Her observeres en stigende problematisering af emner som grænser, overgreb og krænkelser – såvel gennem medier som i den virkelige verden. Med afsæt heri ligger der således velbegrundede overvejelser bag en kommende, lokal indsats på området. Tendenserne har været drøftet på møder med de forskellige ungdomsuddannelser, som formentlig bliver arenaen for det kommende initiativ.
 
Indsats i støbeskeen
Håndsrækningen til de unge skabes i samarbejde mellem Sundhedscentrets Ungeteam og Syd- og Sønderjyllands Politi.
 
Formålet bliver at hjælpe målgruppen med at navigere i en verden, der kan føles grænseløs – og som dog alligevel har nogle regler og retningslinjer for, hvad der er rigtigt og forkert.
 
– Hensigten med indsatsen er at appellere til alle, der oplever dette som svært. Vi ved, at nogle har udfordringer med at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert og afkode andres signaler. Det bliver derfor svært at finde ud af, hvor grænsen går. Samtidig ved vi, at det for nogle er svært at mærke sine grænser, markere dem og ligeledes åbne op for ting, der måtte være hændt. Derfor vil vi gerne sætte fokus på emnet med oplysning, information og dialog. Samtidig er det vigtigt for os, at alle ved, hvor de kan henvende sig, hvis der er brug for yderligere hjælp og støtte, siger formand for Sundhedsudvalget Didde Lauritzen.
 
Der arbejdes aktuelt med projektering af ovenstående fokusområde i kommunens sundhedsafdeling, der forventer at have en indsats klar efter sommerferien 2022.
 
Budskaberne fra Ungeteamet og politiet til de unge tager afsæt i de to sektorers forskellige arbejdsområder.
 
Mens Ungeteamets rolle bliver at tale om grænser, identitet og muligheden for at få personlig rådgivning m.m., bliver politiets opgave at understrege, at det har konsekvenser, hvis man overtræder lovgivningen og fx uretmæssig deler private og intime fotos.
 
– Vi er overbevist om, at det er en god kombination, at de unge kommer i dialog med Ungeteamet og politiet samtidig. For vores vedkommende kan vi gøre de unge klogere på, hvad lovgivningen konkret siger, når det gælder spørgsmål, som fylder meget i de unges univers. Det kan fx være deling af billeder og videoklip og samtykke til sex. Samtidig kan vi bruge dialogen til at understrege, at det er vigtigt, at man anmelder sager til politiet, hvis man fx har været udsat for overgreb, påpeger politikommissær Jan Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Syd, i Sønderborg.
 

Kontaktinformation:
Sundhedskonsulent Helle Backman, tlf. 27 90 45 34, mail: hebm@sonderborg.dk
Formand for Sundhedsudvalget Didde Lauritzen, tlf. 27 90 39 99, mail: dla@sonderborg.dk
Syd- og Sønderjyllands Politi, politikommissær Jan Rasmussen, telefon 1-1-4

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen