Sønderborg Kommune får to whistleblowerordninger

Lige før jul vil borgerne i Sønderborg Kommune få mulighed for at lave anonyme anmeldelser om forhold i Sønderborg Kommune i to såkaldte whistleblowerordninger. Det har Byrådet i Sønderborg Kommune besluttet på byrådsmødet den 27. oktober 2021.
 
Et EU-direktiv forpligtiger kommunen til at lave en whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører, og Byrådet har i forlængelse af dette ønsket, at der også oprettes en whistleblowerordning for borgere. Begge ordninger træder i kraft den 17. december 2021.
 
– Der er et ønske i Byrådet om, at borgere kan indberette, hvad de mener er uregelmæssigheder i Sønderborg Kommune. Vi har selvfølgelig tiltro til, at vores medarbejdere og forvaltninger overholder de retningslinjer og regler, der er. Men skulle det vise sig ikke være tilfældet, så er vi naturligvis interesseret i at få det at vide, så vi har mulighed for at undersøge sagerne og reagere på dem, hvis der er noget at komme efter, siger borgmester Erik Lauritzen. 

Ordningerne giver anmeldere anonymitet gennem et lukket it-rapporteringssystem.
 
Ordningen for borgerne
Det bliver Borgerrådgiveren, der foretager screeningen af henvendelserne fra borgerne. Anmeldelser i whistleblowerordning for borgere holdes adskilt fra dem, der måtte komme fra ansatte eller samarbejdsparter, da det ikke er samme regelsæt, der er gældende for anmeldelserne.
 
Også ordning for ansatte
Whistleblowerordningen for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører etableres med baggrund i ”Retningslinje Sønderborg Kommunes whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører”. Henvendelserne i denne whistleblowerordning håndteres af chefen for HR og arbejdsmiljø, chefen for Byrådssekretariatet og næstformanden i Sønderborg Kommunes hovedudvalg
 
Der vil senere komme yderligere information om, hvordan man kan benytte whistleblowerordningerne.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen