Sønderborg cykler med i sydjysk alliance

Sønderborg cykler med i sydjysk alliance

Sønderborg cykler med i sydjysk alliance

KommuneNyheder - Sønderborg cykler med i sydjysk alliance

Sønderborg Kommune siger ja tak til invitationen om at være med i Cykelalliance Syd. Den er et samarbejde mellem Region Syddanmark og de 12 sydjyske kommuner, der ligger i regionen, og hensigten er at få flere til at bruge cyklen som transportmiddel.

Regeringen har udpeget 2022 som ”cyklens år” og i tilknytning til sin Infrastrukturplan 2035 afsat tre mia. kr. til fremme af cyklisme i årene frem mod 2035. Det er som opfølgning på den, der er udarbejdet et kommissorium som grundlag for et cykelsamarbejde mellem regionen og de sydjyske kommuner.
– Initiativet er helt i tråd med vores visioner på klimaområdet, især vores handleplan for grøn omstilling af persontransport, men også på turismeområdet og sundhedsområdet. Der er al mulig grund til, at vi kobler os på samarbejdet og får glæde af de erfaringer, analyser og kortlægninger, der lægges op til. Jeg er også sikker på, at samarbejdet vil styrke de indsatser, vi allerede er i gang med, siger Asger Romme Andersen, formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.
Det er et mål Region Syddanmark, at den deltager i Cykelalliance Syd som aktiv part med analyser, data og viden. Det er ligeledes et mål, at alle deltagende kommuner har en stiplan, at der udarbejdes cykelregnskab og skabes et forum, hvor kommunerne og regionen kan samarbejde, dele viden og koordinere fælles cykelprojekter. Cykelalliancen skal desuden være en platform for samarbejde med fx Cyklistforbundet, Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik.
– Børn og unge cykler mindre og sjældnere. Set i forhold til antal cyklede kilometer pr. dag er cykling hos de 10‐ til 17‐årige faldet med 24,5 pct. fra 2009 til 2019, mens antallet af cykelture pr. dag i samme periode er faldet med 31,9 pct. Vi kører mere i bil og mindre på cykel, også på de helt korte ture. Der ligger et stort potentiale i at flytte mange af disse småture i bil til cyklen eller elcyklen, siger Daniel Staugaard, næstformand i udvalget, idet han henviser til DTU’s undersøgelse af transportvaner fra 2021.
Det er staten, der finansierer projektet. Kommunerne og regionen bidrager alene med den tid, udvalgte medarbejdere anvender.

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/71086caa-cee9-4724-a0b8-bda6a8520234.jpg
Der er mange fine cykelstier i Sønderborg Kommune, og medlemskabet af Cykelalliance Syd skal bidrage til, at mange flere benytter dem i hverdagen.  

Kontaktinformation:
Udvalgsformand Asger Romme Andersen, tlf. 27 90 37 22, mail: ara@sonderborg.dk
Næstformand Daniel Staugaard, tlf. 51 22 23 54, mail: das@sonderborg.dk
Drifts- og anlægschef Mette Pipper Bertelsen, tlf. 21 30 35 06, mail: mebt@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen