Samarbejde skal sikre fjernvarme til flere husstande i Sønderborg Kommune

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har aftalt, at det skal gå hurtigere med udfasningen af naturgas i Danmark. Naturgassen skal være udfaset fra alle husstande inden 2028. I aftalen står der også, at alle husejere med gas- eller oliefyr inden udgangen af 2022 skal have et brev fra kommunen med besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme i fremtiden, eller om de i stedet skal overveje andre grønne løsninger.
 
Varmeselskaberne Sønderborg Forsyning, Sønderborg Varme og Broager Fjernvarme er allerede godt i gang med at udvide fjernvarmeforsyningen, og flere konkrete projekter er på vej.
 
De tre varmeselskaber er enige om, at en sammenkobling af fjernvarmenettet kan være med til, at udrulningen af fjernvarme kommer til at gå hurtigere. Målet er et sammenhængende fjernvarmenet, og borgmester Erik Lauritzen bakker op om varmeselskabernes samarbejde.

– Vi forventer at kunne give et mere præcist bud på, hvornår borgerne kan få besked om fjernvarmen på den anden side af sommerferien. Under alle omstændigheder skal det være inden udgangen af året. Sønderborg Kommune står allerede nu godt rustet til at løse den opgave, som regeringen og aftalepartierne har givet kommunerne. Vores ambitioner på området bæres af indsatsen i ProjectZero, og allerede sidste år vedtog vi en varmeplan, som er robust og sætter retningen, siger Erik Lauritzen.  

Efter sommerferien går Sønderborg Kommune og varmeselskaberne i gange med opgaverne. Varmeplanen skal finpudses, projektforslagene for udrulningen af fjernvarme skal regnes igennem og godkendes, og økonomien i et sammenhængende forsyningsnet skal undersøges.
 
Ellen Trane Nørby, der er bestyrelsesformand for Sønderborg Forsyning, der driver Nordals Fjernvarme, ser frem til samarbejdet.

– Vi er i fuld gang med at rulle fjernvarmen ud på Nordals, så flere husstande kan komme af med deres naturgas- og oliefyr. Derfor giver det rigtig god mening at binde fjernvarmesystemerne sammen, sådan at vi i fremtiden kan have et sammenhængende net i kommunen, der sikrer borgerne en stabil og grøn varmeforsyning. Nu intensiverer vi samarbejdet mellem varmeselskaberne, og målet er at sammenkoble de fire eksisterende fjernvarmenet i kommunen, siger Ellen Trane Nørby.    

Krigen i Ukraine har skabt et ønske på europæisk plan om at blive uafhængig af russisk gas hurtigst muligt. På den baggrund har regeringen og et bredt flertal i Folketinget aftalt, at det skal gå hurtigere med udfasning af naturgas. Sønderborg Kommune er allerede langt i arbejdet med den grønne omstilling gennem ProjectZero. Nu skal der så arbejdes på, at fjernvarmen kan udbredes hurtigere ved at udvide fjernvarmenettet og koble fjernvarmesystemerne bedre sammen.                                                                                                                         

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top