Politikere ønsker Nordborg med i ”fri bymidte”-ordning

Politikere ønsker Nordborg med i ”fri bymidte”-ordning

Nordborg ønskes med i ”fri bymidte”-ordning

KommuneNyheder - Politikere ønsker Nordborg med i ”fri bymidte”-ordning

Udviklingen af Nordborg kan få et boost, hvis Sønderborg Kommunes ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet bliver én af dem, der vælges til at være med i en forsøgsordning med frie bymidter. Forsøgsprojekterne får friere tøjler i forhold til lovgivningen og delvis statslig finansiering.

Bystrategien for Nordborg-Havnbjerg blev vedtaget i 2019 med fokus på udvikling af Nordborgs bymidte, og der er i to budgetaftaler afsat i alt 13 mio. kr. til projekter i masterplanen ”Et helstøbt Nordals” i samarbejde med Udviklingsforum Nordals. Der er også gang i arbejdet med en masterplan for renovering af Nordals Skolen.
– Vi er allerede i fuld gang med projekter til gavn for både bosætning og turisme på Nordals. Invitationen fra Indenrigs- og Boligministeriet passer fuldstændig ind i vores visioner, så selvfølgelig vil vi søge om at få Nordborg med i forsøgsprojektet. Jeg er især optaget af samarbejdet mellem det offentlige og private, fordi det bringer et helt unikt ejerskab med sig. Dette ejerskab ser jeg som en styrke for de innovative kræfter, som mange frivillige allerede har lagt i ”et helstøbt Nordals”. Det vil være fantastisk, hvis vi med ekstra midler fra forsøgsordningen og mulighed for nytænkning kan løfte planerne for Nordborg et ekstra trin op, siger formand for Teknik-, By- og Boligudvalget, Kirsten Bachmann.
Af ministeriets invitation fremgår, at det vil vælge 10 projekter, som skal have størst mulig frihed til at arbejde med nytænkende og innovative projekter og samarbejdsformer, ubegrænset af eksisterende lovgivning. Det kan fx være i forhold til, hvad det offentlige og private kan finansiere. Folketinget har afsat 130 mio. kr. til forsøgsordningen, og der er et krav om 40 pct. medfinansiering.
– Hvis vi opnår at komme med, følger der en forpligtelse til at samarbejde med lokale aktører, og da vi allerede har et tæt samarbejde med især Udviklingsforum Nordals, er det en forpligtelse, vi har det fint med. Desuden arbejder ”fri bymidte”-ideen med, at der skal etableres lokale velfærdscentre med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet, og det er jo netop nogle af de tanker, der arbejdes med i forhold til Nordals Skolen, fordi den ligger så centralt i byen, siger udvalgets næstformand, Kristian Beuschau.
Udvalget har i første omgang besluttet at tilkendegive Sønderborg Kommunes interesse for at deltage i forsøgsprojektet. Ministeriet foretager i juni sin udvælgelse af de forslag, der kan søge, hvorefter kommunen i givet fald skal sende en egentlig ansøgning i januar 2023. Af invitationen fremgår, at de godkendte projekter kan sættes i gang i januar 2024, og at de afsluttes og evalueres i januar 2029.

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/f797fd50-d175-c985-69e2-443b5c2ca8eb.jpg
Nordborg set fra oven. Sønderborg Kommune søger om, at moderniseringen af bymidten bliver ét af 10 danske forsøgsprojekter. Foto: Sønderborg Kommune 

Kontaktinformation:
Udvalgsformand Kirsten Bachmann, tlf. 27 90 39 90, mail: kba@sonderborg.dk
Næstformand Kristian Beuschau, tlf. 27 90 39 86, mail: kbe@sonderborg.dk
Plan- og myndighedschef Sille M. Dall, tlf. 27 90 54 59, mail: smar@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen