Plejefamilier honoreres efter ny model

Plejefamilier honoreres efter ny model

Fra årsskiftet kan plejefamilier med børn fra Sønderborg Kommune se frem til at blive honoreret ud fra en ny model, som skal skabe bedre økonomiske rammer om plejebørnenes positive udvikling.

En ny honoreringsmodel på familieplejeområdet er nu endeligt vedtaget. I løbet af oktober havde plejefamilierne sammen med andre høringsberettigede mulighed for at komme med kommentarer til modellen. Modellen er efterfølgende blevet justeret og præsenteret for den arbejdsgruppe, der siden december 2019 har arbejdet med at tilpasse modellen lokalt. Gruppen består blandt andet af repræsentanter fra kommunens plejefamilier.
 
Der er blevet lyttet til os
Gitte Lindkvist har, og har haft, plejebørn fra flere forskellige kommuner, og har også et barn i pleje fra Sønderborg Kommune. Gitte har siddet med i arbejdsgruppen som en af repræsentanterne for plejefamilierne i Sønderborg. Hun oplever, at det har været en god proces, hvor hun har bidraget aktivt med viden om de udfordringer, familierne oplever:
 
– Det er dejligt at blive budt ind til samarbejde. Det sætter jeg virkelig pris på, og det kunne andre kommuner måske godt lære lidt af. Jeg oplever, at der er blevet lyttet til os, og den model, der nu er landet, er væsentlig bedre end det første udkast, der kom. Det er faktisk den bedste model, jeg har kendskab til, i forhold til andre kommuner. Det er stadig ikke noget man bliver rig af, men der er blevet fjernet et niveau, og det betyder, at vi har fået lagt en god bund, der sikrer, at man får et rimeligt honorar, selv hvis man indplaceres på laveste niveau. Jeg ser frem til at være med til at formidle modellen ud til de andre plejefamilier, siger Gitte Lindkvist.
 
Poul Erik Planitzer har også siddet med som repræsentant for plejefamilierne, og han har også tillid til, at den nye model kommer til at give den tryghed og ro, der er brug for i det daglige arbejde med plejebørn:
 
– Vi har været med fra starten af processen og har haft indflydelse på formuleringerne i modellen, og hvordan vi opfatter det som plejefamilie. Fremadrettet bliver det godt, der ikke er så mange niveauer, og at vi forbliver på det samme niveau, selvom vi gør det godt. Hvis man har socialpædagogiske kompetencer, så bliver man i den nye model også bedre honoreret for det. Samtidig er det blevet beskrevet tydeligere, hvilken faglighed der kræves på de forskellige niveauer, så man får lavet et godt match fra starten og undgår, at et barn skal flyttes igen. Og så er vi mange, der er glade for, at man endte med at læne sig op ad den model, der er i Aabenraa, siger Poul Erik Planitzer.
 
Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune godkendte den nye model på deres møde den 2. december, og det betyder, at den kan træde i kraft fra årsskiftet.
 
Gennemsnitsmodellen
Der er tale om en gennemsnitsmodel, som betyder, at honoraret beregnes og fastsættes én gang for alle ud fra det forventede gennemsnitlige pasningsbehov fordelt over den samlede tid, barnet skal være i pasning hos familien. Det kommer til at skabe bedre rammer for plejefamilierne og ikke mindst for børnene, mener Claus Klaris, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget:
 
– I tæt dialog med repræsentanter fra plejefamilierne har vi nu landet en model, som vi tror på kommer til at skabe mere ro omkring det enkelte barn og plejefamiliens økonomi. Vi kommer væk fra den meget uheldige situation, vi havde med den gamle model, hvor plejefamilierne faktisk risikerede at gå ned i løn, hvis de gjorde deres arbejde godt, og barnet udviklede sig positivt. Det glæder mig meget, at vi kan forbedre vilkårene for den store og vigtige opgave, plejefamilierne påtager sig.
 
Næstformand Jesper Smaling ser også frem til at gennemsnitsmodellen bliver indført:
 
– Vi har i høj grad imødekommet de høringssvar, vi fik ind, blandt andet ved at ændre antallet af niveauer i modellen fra fem til fire. I praksis betyder det, at vi nu læner os rigtig meget op ad, hvordan de gør det i Aabenraa, som er en af de kommuner, der allerede har gjort sig gode erfaringer med gennemsnitsmodellen. I takt med at vi nu tilbyder bedre rammer for vores plejefamilier, håber vi også, at det giver flere familier mod på at overveje at få et barn i pleje.
 
Fra 1. januar 2021 vil alle nye plejefamiliekontrakter blive indgået efter principperne i gennemsnitsmodellen. Senest 1. juni 2021 vil alle kommunens eksisterende plejefamiliekontrakter blive gennemgået og fastsat efter gennemsnitsmodellen. Alle familier får mulighed for et dialogmøde med forvaltningen om fastsættelsen, hvis de ønsker det.

FAKTA:

Kontaktinformation:

Plejefamilierepræsentant Gitte Lindkvist, tlf.: 31 22 44 78

Plejefamilierepræsentant Poul Erik Planitzer, tlf.: 52 50 73 66 

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris, mobil 27 90 02 16

Næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling, mobil 27 90 02 03

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen