Plan for Augustenborg skal skabe langvarig og bæredygtig forandring

I december 2022 godkendte Byrådet masterplanen for Hertugernes Augustenborg, og nu tages næste skridt for byens udvikling med igangsættelsen af et områdefornyelsesprogram for byen.
 
Programmets overskrift er ”Oplevelser og sammenhænge”, og det indeholder 17 konkrete initiativer som forbedring af vandrerute/stier, blomster og udsætning af påfugle i slotsparken, naturlegeplads og forbedring af foldere, skilte og infotavler.
 
– Sønderborg Kommune har fået udarbejdet et katalog, som nu skal omsættes til virkelighed og tiltag, som bliver synlige i bybilledet. Kataloget sætter fokus på, at Augustenborg har været hertugby, og samtidig skal initiativerne være med til at styrke turismen, bosætningen og erhvervslivet i byen. Det giver en god dynamik, så hertugbyen forbliver en god by at bo, leve og arbejde i, siger Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik-, By- og Boligudvalget. 

Formålet med områdefornyelsen er at sikre en attraktiv by gennem en langvarig og bæredygtig forandring. I forbindelse med masterplanen for Hertugernes Augustenborg og bystrategien blev der igangsat en borgerproces, og masterplanen og bystrategien er udarbejdet med input fra borgerne. Der skal nu arbejdes videre med de enkelte projekter og initiativer fra planerne.
 
– Vi har arbejdet med udviklingen af Augustenborg i flere år og har et rigtig godt grundlag i masterplanen og bystrategien. Vi skal nu sætte initiativerne i gang, og vi håber, at borgerne vil være med til at løfte opgaverne, så vi får sat gang i forandringen af Augustenborg, siger Kristian Beuschau, der er næstformand i Teknik-, By- og Boligudvalget. 

Områdefornyelsesprogrammet består af tre temaer. Under temaet Grønne rum i kulturmiljøet skal der bl.a. arbejdes med initiativerne blomstrende slotspark, forbedring af sti ved slottet og fugletårn ved Lillehav.
 
Temaet Stedets fortælling skal udbrede især historien om hertugerne med initiativer som udsætning af påfugle ved slottet, turistadgang til del af slottet, som ikke bruges af Landbrugsstyrelsen, egernfremmende initiativer, naturlegeplads samt plan for pleje og vedligehold af slotsparkens gamle træer.
 
Temaet Forbindelse, orientering og wayfinding skal gøre det lettere at finde vej og oplysninger med bl.a. en digital infotavle om kulturtilbud på dæmningen, opdatering af kort, foldere og skilte samt naturformidling om byens skov, park og fjord.
 
Det forventes, at områdefornyelsen skal ske over årene 2023-2026 med et samlet budget på ca. 7,8 mio. kr., hvor der kan søges statslig refusion. Den kommunale andel er på ca. 4,5 mio. kr., mens den statslige andel udgør ca. 3,3 mio. kr.
 
Der planlægges et borgermøde i Augustenborg inden for den nærmeste fremtid, hvor man kan blive klogere på fornyelsesprogrammet og de initiativer, der igangsættes.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top