Oprensningen af Ulkebøldam er begyndt

Oprensningen af Ulkebøldam er gået i gang, og det sker ved, at Sønderborg Forsyning begynder at pumpe det forurenede vand til renseanlægget i Sønderborg. Sønderborg Kommune fik fredag den 13. august 2021 svar på testresultaterne fra forureningen i Ulkebøldam, og analyserne viser, at forureningen af Ulkebøldam blandt andet består af olier og forskellige metalforbindelser som barium, jern, titanium og zink. Metallerne bruges bl.a. som farve.
 
– Vi er stadig i en akutfase, da vandstanden fortsat er meget høj i Ulkebøldam. Men da vi nu ved, hvad vi skal rense for, kan vi gå i gang med at pumpe det forurenede vand fra dammen til renseanlægget i Sønderborg. Det har vi drøftet med en ekstern rådgiver, og ud fra de alle de forhold, der er belyst, så er vi nået frem til at, at det er den bedste løsning lige nu, fortæller Stinne Stokkebo, driftschef ved Sønderborg Forsyning.

Det sker ved, at Sønderborg Forsyning stille og roligt begynder at pumpe vandet fra Ulkebøldam til renseanlægget, og her vil en renseproces gå i gang. Bakterierne på renseanlægget vil omsætte olierne, og størstedelen af metallerne vil blive fanget i slammet på renseanlægget. 
 
I første omgang vil man køre renseprocessen i et par dage, og der vil under hele processen blive holdt meget nøje med udledningen, så der ikke udledes mere end tilladt. Det er især værdierne for zink, man er opmærksom på, da zink ikke bundfældes så let som de øvrige metaller. Det samme er tilfældet med en eventuel farvning af det rensede vand, da der er farvepigmenter i forureningen, som ikke er skadelige, men som måske ikke kan fjernes fuldstændigt på renseanlægget.
 
Ud over at pumpe vand til renseanlægget, så er der også andet arbejde i gang for at sænke vandstanden i Ulkebøldam. Det sker ved at pumpe vand ud af dammen og over i tre store rør/tekstilpølser, såkaldte geotubes, der ligger på jorden. Vandstanden sænkes for at aflaste dæmningen ved Ulkebøldam, der ikke er konstrueret til at have et så højt vandniveau, som den har haft de seneste 14 dages tid.
 
Det høje vandniveau i dammen skyldes, at Ulkebøldam 28. juli 2021 blev forurenet efter en storbrand ved Omnicom, der ledte forurenet slukningsvand til dammen, hvor man besluttede at opbevare det forurenede vand, så det ikke løb ud i Augustenborg Fjord. Et par dage efter kom der rigtig meget regn, der flød til Ulkebøldam, men det sker ikke længere, da regnvandet pumpes uden om dammen.
 
Nye prøver
Sideløbende er der flere andre ting i gang i forbindelse med forureningen af Ulkebøldam, hvilket blandt andet gælder bade- og fiskeforbuddet i Augustenborg Fjord. Forbuddet skyldes, at en meget lille del af det forurenede vand nåede ud i Augustenborg Fjord, og der derfor taget nye prøver fra fjorden.
 
– Nu kender vi resultatet fra analyserne på det forurenede vand, og derfor har vi mandag taget nogle nye test i Augustenborg Fjord for at vurdere, om vi snart kan ophæve bade- og fiskeforbuddet. Lige så snart vi har svar på de nye test, kan vi tage den afgørelse og give besked til brugere og borgere, siger Hanne Bruun. 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen