Ny skolestruktur i Sønderborg sendt i høring

Byrådet har netop besluttet, at forslaget til ny skolestruktur i Sønderborg By sendes i høring. Loven siger, at distriktsændringer og skolenedlæggelser skal sendes i høring hos berørte skolebestyrelser, lige som skolenedlæggelser skal i offentlig høring med en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslaget.
 
– Beslutningen er en direkte konsekvens af budgetaftalen, hvor hele Byrådet er enig om at nedlægge Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen, og at der oprettes en ny byskole på Humlehøj-Skolens matrikel fra den 1. august 2024. Derfor er det også helt formelt Byrådet, der skal tage beslutningen, som skal høres ved relevante parter, inden vi i februar skal tage en endelig beslutning om ny skolestruktur i Sønderborg, siger borgmester Erik Lauritzen. 

Forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By sendes i offentlig høring i perioden 30. november 2023 til 25. januar 2024 og i samme periode hos skolebestyrelserne på de berørte skoler. Endelig beslutning skal være truffet senest den 1. marts det år, hvor skolelukninger og ændringer af distrikter træder i kraft 1. august.
 
I tidsplanen er der lagt op til, at Byrådet efter endt høring træffer beslutning på byrådsmødet i februar 2024.
 
Forslaget til ny skolestruktur i Sønderborg By betyder blandt andet, at:

  • Eleverne fra Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen undervises fra den 1. august 2024 på den nye skole.
  • Specialklasserækken på Ahlmann-Skolen undervises fra 1. august 2024 på den nye skole.
  • Modtagerklasser på Humlehøj-Skolen undervises fra 1. august 2024 på Ulkebøl Skole.
  • Der afholdes valg til skolebestyrelsen til den nye skole i foråret 2024 med tiltrædelse 1. august 2024.

Proces med inddragelse
Arbejdet med at forme ”Midtbyskolen” er allerede i fuld gang i samarbejde med forældre, medarbejdere og elever fra begge skoler og alle undervisningstilbud. 
 
Det fortæller formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Jesper Smaling.
 
– Det er vigtigt for os, at vi har både forældre, medarbejdere og elever med i arbejdet med at opbygge “Midtbyskolen”, som bliver en ny, attraktiv folkeskole, bestående af de to eksisterende skoledistrikter. Jeg føler mig tryg ved, at processen har fået en god start, og vi vil arbejde benhårdt for at skabe bred inddragelse og medejerskab ved alle interessenter, så der kan skabes et godt fundament for den nye skole fra det kommende skoleår, siger han. 

Det sker blandt andet gennem en inddragende proces med en række konkrete aktiviteter, som skal sikre inddragelse, og som blandt andet indeholder fire workshop med den første i december 2023 og den sidste i maj 2024. Løbende vil der blive afklaret spørgsmål i forbindelse med etableringen af den nye skole. Blandt andet er “Midtbyskolen” en arbejdstitel, og skolens fremtidige navn bliver en del af den kommende proces. 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top