Ny model for indskrivning af modtagerelever

Ny model for indskrivning af modtagerelever

Ny model for indskrivning af modtagerelever

KommuneNyheder - Ny model for indskrivning af modtagerelever

Sønderborg Kommune har evalueret den måde kommunen tager imod skolesøgende børn, der flytter til kommunen med et andet sprog end dansk. For at forbedre trivslen for det enkelte barn, og sikre, at den enkelte indskrives i det rette tilbud, justeres modellen for skoleindskrivning. Blandt andet samles de nyankomne elever fremover på Humlehøjskolen.  

Fra skoleåret 2021/2022 opretter Sønderborg Kommune modtageklasser på Humlehøjskolen. Her vil alle børn, der kommer til kommunen med et andet sprog end dansk, og skal i 0.-9. klasse, blive en del af et trygt miljø sammen med børn i samme situation, og hvor der er ekstra fokus på trivsel og på at lære dansk. Inden man starter i skole, vil kommunen afklare, om barnet har for eksempel ordblindhed, traumer, eller andre særlige udfordringer, der skal tages hånd om i samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).
 
Nogle elever vil være klar til at starte i en almenklasse efter fx seks måneder i modtagelsesklassen, mens andre elever kan have behov for en længere periode i modtagerklassen. Når eleven er klar til det, skal han eller hun videre for at blive en del af en almindelig klasse på distriktsskolen.
 
Nyankomne unge i målgruppen, der skal i 10. klasse, vil blive taget imod på Ungecenteret, hvor der tilknyttes en andetsprogslærer.
 
Nyankomne børn i målgruppen, der står overfor at skulle skifte fra børnehave til skole, har også brug for et særligt fokus. Under deres tid i SFO vil de modtage basisundervisning i dansk, for at blive klar til at gå i dansk skole. Nogle af disse børn vil også have glæde af at blive en del af modtagerklassen i en kort periode.
 
– Det er rigtig godt, at vi løbende evaluerer vores tilbud, og tilpasser dem, efterhånden som vi får nye erfaringer med, hvad der virker bedst. Det kan være en barsk omgang for børn og unge, at skulle finde sig til rette i et nyt land, men et nyt sprog, og vi må gøre vores bedste for at give børnene en god start på deres nye liv i Danmark. siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris.
 
– Den nye model tager i endnu højere grad hånd om det hele menneske. Det handler selvfølgelig om trivsel og omsorg for det enkelte barn nu og her, men også om at finde den bedste vej frem mod en god skolegang inden for almenområdet, hvor de kan danne nye relationer og falde til både fagligt og socialt, siger næstformand i Børne- og Uddannelseudvalget Jesper Smaling.
 
Som det ser ud nu, vil der i skoleåret 2021/22 være ca. 25 elever fordelt på 0.-10. klasse, som skal have basisundervisning i dansk. Herunder 7 i indskolingen, 8 på mellemtrinnet, 6 i udskolingen og 2 i 10. klasse.

Kontaktinformation:

Claus Klaris, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, tlf. 27 90 02 16, ckl@sonderborg.dk
 
Jesper Smaling, næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget, tlf. 27 90 02 03, jsm@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen