Ny børnehave i Alnor et skridt tættere på realisering

Deutscher Schul- und SprachVerein ønsker at flytte sit dagtilbud i Rinkenæs til Bomhusvej i Alnor og dermed nærmere Fördeshule Gravestein. Børnehave og skole vil komme til at ligge over for hinanden på Bomhusvej. Derfor ønsker foreningen at omdanne og udvide ejendommen på adressen Bomhusvej 1 og har købt ca. 900 kvadratmester af nabogrunden.
 
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 7.2-4 Børnehave på Bomhusvej, Alnor, Gråsten. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at anvende området til en daginstitution samt opstille bestemmelser, som angiver rammerne for størrelsen af byggeri i området.
 
– Det er en lokalplan, som har været undervejs i længere tid, og som vi nu kan sende i høring. Forslaget understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige lokalsamfund. Det er meget aktuelt i denne tid, hvor Sønderborg Kommune har sat gang i udarbejdelsen af en samlet bystrategi for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund, og her ligger Alnor lige i midten, og vi gerne vil have idéer, bemærkninger og forslag til, hvordan området kan udvikle sig, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget. 

Forslaget til ny lokalplan inklusiv kommuneplantillæg for en ny børnehave på adressen Bomhusvej 1 i Alnor sendes i offentlig høring i otte uger, og som en del af den offentlige høring holdes der et borgerinformationsmøde. Da området er udlagt til erhvervsområde, er der sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg, der giver mulighed for fremadrettet at anvende ejendommen som daginstitution.
 
Den eksisterende bygning på grunden bruges i dag til kontor, men ønskes lavet om til børnehave. Det kræver samtidig en tilbygning på 150 kvadratmeter. Den samlede bygning bliver cirka 530 kvadratmeter, hvilket giver plads til cirka 60 børn, heraf 15 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn.
 
– Alnor er i forvejen et attraktivt boligområde, der ligger tæt ved Gråsten og med kort afstand til Rinkenæs og Egernsund. Det gør, at en ny børnehave i Alnor vil understøtte gode rammer for bosætning, fordi hele Gråsten-området ligger attraktivt i forhold til arbejdspladser, kyst, vand og natur. Der er god infrastruktur med bus, tog og motorvej, som gør det nemt at komme til og fra den resterende del af Jylland og til Tyskland, siger Stefan Lydal, næstformand for Teknik- og Miljøudvalget. 

Adgang til daginstitutionen sker på samme vej som skolen på Bomhusvej.  Det vil øge trafikken i området, og kommunen vil løbende vurdere på trafikregulering og sikkerhed på det offentlige vejareal.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen