Nørre Havnegade får ny skøjtebane, ogRønhaveplads udvikles til aktivitetsområde

Der var allerede i budgetaftalen for 2021-2024 enighed om at afsætte 10 mio. kr. til en ny og mere klimavenlig skøjtebane. Placeringen af banen skulle afvente detaljerede oplæg om de to mulige placeringer på hhv. Nørre Havnegade og Rønhaveplads. Nu er der enighed i Byrådet om placeringen – skøjtebanen bliver hvor den er – og dermed kan arbejdet med den nye skøjtebane og med udviklingen af Rønhaveplads komme i gang.

Den nye skøjtebane vil først i 2022 afløse den gamle. Det hænger sammen med, at renoveringen af det gamle Havnekontor skal være færdig, inden arbejdet kan gå i gang. Når både Havnekontoret og den nye skøjtebane er færdig, opstår et nyt, spændene område ved promenaden.
 
Det betyder i forhold til skøjtebanen, at der nu kan tages fat på arbejdet med selve skøjtebanen, herunder det ønskede fokus på en mere klimavenlig model. Samtidig er der et ønske om, at området ved Nørre Havnegade bliver et aktivitetsrum, der tiltrækker børn og unge hele året. Byens Havn har de senere år gennemgået en rivende udvikling, og skøjtebanen understøtter ønsket om, at den nye bydel kan tiltrække byliv uden for sommerhalvåret. Skøjtebanen skaber aktivitet i et område, hvor der ikke ellers er liv og står om vinteren som et lysende og livligt fikspunkt langs promenaden. Områdets rå karakter med bl.a. bropillerne i nærheden har en naturlig tiltrækningskraft på unge, hvilket ønskes understøttet ved at skabe rammer for sport og andet ophold, som kan generere liv i området, når skøjtebanen ikke er åben.  
 
I forhold til Rønhaveplads skal Teknik- og Miljøudvalget i løbet af det kommende forår udarbejde et udviklingsprojekt, som kan behandles politisk inden sommerferien. Aftaleparterne er enige om, at de nuværende funktioner på Rønhaveplads skal bevares, og derudover udvikles, så der bliver flere anvendelsesmuligheder, der medvirker til, at pladsen året rundt indbyder til aktiviteter. Projektet skal også understrege sammenhængen mellem pladsen og Byens Havn og indbyde til øget bevægelse mellem de to byområder.

I arbejdet med at udvikle Rønhaveplads vil Sønderborg Kommune involvere Sønderborg Handel og andre relevante aktører. Projektforslaget for Rønhaveplads skal med henblik på et evt. investeringsbehov indgå i budgetlægningen for 2022.
 
Den tværpolitiske aftale ændrer ikke på, at sagen er på dagsordenen i Teknik- og Miljøudvalget på tirsdag, hvor det formelt skal godkendes.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen