Kulturaftale forlænges med fokus på børn og unge

Sønderborg Kommune siger ja til at forlænge Kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig frem til 2024. Foto: Sønderborg Kommune

Kulturaftale forlænges med fokus på børn og unge

Sønderborg Kommune siger ja til at forlænge Kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig frem til 2024. Kommunens bidrag til aftalen er 383.000 kr. om året, og hovedformålet med den er at udvikle og afprøve kulturtilbud og –samarbejder, som giver børn og unge lyst til at engagere sig i kunst og kultur.

Kulturaftalen koster knapt 4 mio. kr. om året, og den finasieres af stort set lige dele danske kroner og tyske Euro. Fra dansk side bidrager Kulturministeriet, Region Syddanmark og de fire sønderjyske kommuner. Kommunernes samlede bidrag er ca. 1,2 mio. kr. og beregnes efter indbyggertal.
 
– Den nye kulturaftale har hovedfokus på børn og unge. Hensigten er at inspirere og åbne øjnene på børn og unge, men også voksne, så de i højere grad ser grænselandets sproglige, strukturelle og kulturelle mangfoldighed som muligheder frem for hindringer. De skal se grænselandet som en helhed, siger formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, Stephan Kleinschmidt, i forbindelse med, at Sønderborg Byråd har tiltrådt Kulturaftalen 2021-2024.
 
Den nye kulturaftale fokuserer på to indsatsområder, nemlig ”Rum til fællesskaber” og ”Fælles om kulturarv”. Rum til fællesskaber indebærer etablering af kreative, kunstneriske netværk, af kultur- og bevægelsestilbud og af musikalske fællesskaber på tværs af grænsen.
Fælles om kulturarven peger på initiativer, der øger kendskabet til grænselandets historie og kulturarv, til grænselandets sproglige mangfoldighed, til den musikalske kulturarv og til grænselandets arkitektur og design.
 
– Grænselandet rummer en enestående kulturarv og en mangfoldighed af kulturmøder. Kulturaftalen er med til at få dem frem i lyset ved at tilbyde en række aktiviteter og arrangementer i fællesskaber, som går på tværs af grænselandet. Det er godt, at kulturministrene i både København og Kiel bakker op om de lokale kommuner og regionens indsats for at fremhæve grænselandets særlige kvaliteter på kulturområdet og dermed også bidrager til vores indsats for at fastholde vores indbyggere og rekruttere tilflyttere, siger udvalgets næstformand, Jesper Kock.
 
FAKTA
Den første grænseoverskridende Kulturaftale blev indgået i 2012. På baggrund af en positiv evaluering blev en ny aftale indgået for 2017-2020, og nu er en ny aftale for 2021-2024 ved at blive godkendt af parterne.
Aftaleparterne er den danske kulturminister og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, som består af Region Syddanmark, de fire sønderjyske kommuner, Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg. Desuden støtter Kulturministeriet i Kiel (landdagen) hvert år kulturaftalen med et økonomisk bidrag.

Kontaktinformation:

Stephan Kleinschmidt
Formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme
tlf. 27 90 02 17,

Jesper Kock
Næstformand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme
tlf. 27 90 02 09

Nicolai Dupont Heidemann
Direktør i Kultur og Erhverv
tlf. 20 25 99 33

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen