Kommune vil ændre praksis for liggende transport

Kommune vil ændre praksis for liggende transport

Kommune vil ændre praksis for liggende transport

KommuneNyheder - Kommune vil ændre praksis for liggende transport

Sønderborg Kommune vælger at ændre praksis på området liggende transporter til og fra korttidspladser. Et konkret tilfælde, hvor en borger selv måtte betale for at få sin ægtefælle hjem med en liggende transport, fik det politiske udvalg til at reagere. Derfor anbefaler Social- og Seniorudvalget nu for at søge om at få betalt liggende transporter til og fra kortidspladser. Den endelige beslutning ligger ved Byrådet.

Allerede da sagen kom frem, udtalte formand for Social- og Seniorudvalget i Sønderborg Kommune, Preben Storm, at han fandt det forkert, at en pårørende må betale af egen lomme, når en døende ægtefælle, som er afhængig af liggende transport, ønsker at komme hjem i den sidste tid.
 
– Det omtalte tilfælde viste, at vi ikke udmøntede lovgivningen på en rimelig måde. Jeg kan ikke finde en logisk forklaring på, at en liggende transport fra sygehuset er gratis, mens man selv skal betale fra fx Center for Korttidspladser. Transport til fx træning eller daghjem er også betalt helt eller delvist af det offentlige, så det er ikke nemt for menigmand at forstå. Jeg er godt tilfreds med, at vi nu ændrer praksis i vores kommune, selv om det ikke er lovpligtigt, siger Preben Storm.
 
Social- og Seniorudvalget anbefaler ændring af praksis, og den endelige beslutning tages på Byrådsmødet den 24. juni 2021.
 
Sønderborg Kommune har 47 korttidspladser, hvoraf de 37 er på Center for Korttidspladser. De øvrige er på Tangshave i Nordborg og på Guderup Plejecenter. Man er typisk visiteret til en korttidsplads i forbindelse med døgnrehabilitering, palliative forløb, vurderingsforløb eller aflastning.
 
– Vi er klar over, at det vil koste kommunen penge at ændre på praksis. Men vi er enige om i udvalget, at det skal være muligt at få liggende transport til en borger, der er visiteret til korttidspladser og ikke kan klare en siddende transport. Ud fra den viden, vi har om behovet, vil det være begrænset, hvor mange transporter der bliver tale om. Den opgave må fællesskabet løfte, for det kan være hårdt og måske uoverskueligt for den enkelte borger eller familie, som typisk i forvejen er i en sårbar situation, supplerer næstformand i Social- og Seniorudvalget, Ganeswaran Shanmugaratnam.
 
Der har hidtil været to-tre henvendelser årligt om liggende transport i Sønderborg Kommune. Forvaltningens vurdering er, at der med ændrede regler vil være ansøgning om maks. 30 liggende transporter om året.
 
FAKTA
Kommunens praksis på områder i forvaltningen Job og Velfærd er defineret i kvalitetsstandarder. Lovgivningen siger, at kommuner kan betale for liggende transporter – men ikke nødvendigvis skal. Det er ændret nu, og der er nedfældet en kvalitetsstandard herom.
Der kan også søges i forbindelse med orlov fra korttidspladsen, og en ledsager kan være med. Medarbejdere på korttidspladserne og visitator hjælper med de praktiske aftaler for en transport.
Sagen fra Sønderborg blev også rejst i Folketinget, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke erkendte, at reglerne for befordring og befordringsgodtgørelse kan opleves som utidssvarende og uigennemskuelige, og at han derfor ville bede sit ministerium se på, om de kan tilrettelægges på en bedre måde.

Kontaktinformation:

Preben Storm
Udvalgsformand
tlf. 27 90 02 10
mail: pst@sonderborg.dk

Lene Gram Herborg
Myndighedschef
tlf. 27 90 51 92
mail: lghe@sonderborg.dk
 
Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen