Kampagne: Sæt farten ned

Mange danskere oplever, at der bliver kørt for stærkt i deres lokalområde. Det skaber utryghed – med god grund. For høj fart er nemlig en afgørende faktor i knapt halvdelen af alle dødsulykker i trafikken herhjemme.
Det har vist sig, at plakater i vejkanten med et budskab om at sænke farten har en god effekt. I en ny undersøgelse svarer 63 procent af de bilister, som kørte for stærkt, da de så en Sænk Farten-plakat, at de satte hastigheden ned, da de kørte forbi den. Det er med andre ord et effektivt middel til at få sænket hastigheden, når Sønderborg Kommune deltager i fartkampagnen og placerer budskabet om at sænke hastigheden på udvalgte strækninger.
– Medarbejderne i Vej og Park er netop nu ved at sætte skiltene op. Og de placerer dem dér, hvor vi ved, at der er problemer med for høj fart, eller hvor borgere har gjort os opmærksom på, at der køres for stærkt. Vi vil rigtig gerne vil have flere børn, unge og ældre til at cykle, og i den forbindelse er det vigtigt, at man som cyklist kan føle sig sikker i trafikken. Derfor anlægger vi flere cykelstier, men det er også vigtigt, at bilisterne ikke kører hurtigere end tilladt, og derfor deltager vi gerne i denne fartkampagne, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune, Aase Nyegaard.
Sønderborg Kommune placerer 80 plakater i forbindelse med fartkampagnen, og de vil være synlige i vejsiderne til og med søndag den 26. april.

For høj fart fylder i ulykkesstatistikken
I 2018 var for høj fart en faktor i knapt halvdelen af dødsulykkerne på danske veje. Og i seks ud af de 10 dødsulykker, hvor for høj fart var en faktor, var hastighedsgrænsen overskredet med under 20 km/t. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Selv en lille fartoverskridelse kan med andre ord have stor betydning for sikkerheden i trafikken. Kampagnen henvender sig derfor til de mange danskere, der en gang imellem kommer til at køre lidt for stærkt.
Epinion har tidligere gennemført en undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik, der viser, at 86 pct. af de adspurgte meget ofte, ofte eller sommetider oplever, at der bliver kørt for stærkt på vejene i deres lokalområde. Ni pct. siger, at de oplever det sjældent, og kun to pct., at de aldrig oplever det.
Ud af dem, der oplever, at der bliver kørt for stærkt, svarer 57 pct., at det skaber bekymring:
– For familier, der ønsker, at deres børn kan færdes trygt i lokalområdet, kan det virke urimeligt og uforståeligt, at bilisterne ikke tager hensyn og sætter hastigheden ned. Som bilist vinder man kun ganske lidt tid ved at køre for stærkt, men man risikerer at koste andre det dyrebareste, de har, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Undersøgelse om for høj fart blandt danske bilister:
I august 2019 gennemførte Epinion en undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik om for høj fart i danskernes lokalområde (1.233 respondenter). Der blev spurgt om følgende:
Oplever du, at der bliver kørt for stærkt på vejene i dit lokalområde (dvs. det område hvor du bor, samt vejene til og fra indkøb, fritidsinteresser m.v.)?

 • Ja, meget ofte: 31 pct.
 • Ja, ofte: 29 pct.
 • Ja, nogle gange: 26 pct.
 • Ja, men sjældent: ni pct.
 • Nej, aldrig: to pct.
 • Ved ikke: fire pct.

Hvad tænker du om, at der bliver kørt for stærkt i dit lokalområde? (flere svar muligt)

 • Jeg bliver bekymret for egne eller andres børn i området: 57 pct.
 • Det irriterer mig: 55 pct.
 • Det gør mig utryg: 31 pct.
 • Det er okay, så længe det kun er lidt for stærkt: otte pct.
 • Det påvirker mig ikke, at der bliver kørt for stærkt: seks pct.
 • Jeg kører selv for stærkt, så det er okay: fire pct.
 • Andet: to pct.

Regionale tal: Så mange oplever, at der bliver kørt for stærkt på vejene i deres lokalområde (meget ofte/ofte/sommetider):

 • Nordjylland: 86 pct.
 • Midtjylland: 86 pct.
 • Syddanmark: 84 pc.
 • Hovedstaden: 86 pct.
 • Sjælland: 88 pct.

 
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top