Hørup får et nyt børnehus på Bonderosevej

Hørup får et nyt børnehus på Bonderosevej

At skabe dagtilbud af høj kvalitet er nøgleordet for de nye rammer, som kommunen nu går i gang med at realisere i Hørup. Et nyt børnehus skal etableres på Bonderosevej, med udgangspunkt i en om- og tilbygning af den eksisterende Bygadens Børnegård. Det nye børnehus etableres med fokus på at styrke den gode voksenkontakt og de små og trygge fællesskaber i hverdagen.

Hørup og Høruphav er populære blandt børnefamilier, og der er en positiv tilvækst af familier med små børn. Børne- og Uddannelsesudvalget har netop godkendt et skitseprojekt for et nyt og større børnehus. Det nye børnehus etableres med udgangspunkt i kommunens bygninger på Bonderosevej, i dag kendt som Bygadens Børnegård, samt et uudnyttede areal på Bonderosevej. Den nye institution giver plads til 120 børn i alderen 0-6 år, og dermed kan Tangsmose Børnehave, der i dag er en mindre børnehave i slidte bygninger, lukkes. I det nye børnehus bliver der også plads til gæstedagpleje og legestue for områdets dagplejebørn, der på den måde får en lettere overgang, når de skal skifte til børnehave. Kløverløkke Børnehave bevares.
 
Foran ligger nu et proces, hvor der ikke bare skal etableres nye fysiske rammer, men hvor medarbejdergrupper og forældre vil blive inddraget i at skabe en ny fælles kultur, der udspringer af de to institutioner, der flytter sammen.
 
De nye rammer er med til at sikre en fortsat høj kvalitet i kommunens dagtilbud. Kvalitet er blandt andet muligheden for at sikre en god normering, også i ydertiderne, som kan være svære at bemande på tilfredsstillende vis i små institutioner.  Det hele planlægges med på fokus på at skabe optimale rammer for det enkelte barns udvikling og læring i trygge omgivelser med en god og kendt voksenkontakt hele dagen igennem.
 
– Jeg er overbevist om, at det er en rigtig god løsning, vi har fundet i Hørup. Den nye struktur, hvor vi samler flere børn under samme tag, giver os mange flere muligheder for at skabe mere kvalitet for det enkelte barn. En af de vigtigste fordele er, at vi især i ydertiderne – altså tidligt om morgenen og sidst på eftermiddagen, har mulighed for at sikre en bedre normering, en større fleksibilitet og mere holdbare løsninger til glæde for børnene, men også for personalet, der ikke risikerer at stå alene tilbage sidst på dagen, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris.
 
Både forældre og medarbejdergrupper vil blive inddraget i skabelsen af områdets nye børnehus.
 
– Forældrene og de forskellige medarbejdergrupper skal selvfølgelig være med til at forme institutionens nye kultur og de visioner og værdier, der skal kendetegne det nye børnehus. Vores fokus, når vi bygger større, er at styrke de små trygge fællesskaber, hvor det enkelte barn er kendt og set af en mindre gruppe børn og voksne. Indretningen i det skitseprojekt vi har godkendt, er helt klart med til at understøtte netop dette, siger næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling.
 
Klar til indflytning i 2022
Projektet har været på tegnebrættet i længere tid, hvor der bl.a. har været en god dialog med forældrebestyrelsen for dagtilbudsområde Als Syd, og formand Thomas Pingel siger om projektet:
 
– I forældrebestyrelsen Als Syd har vi haft en konstruktiv proces med etableringen af et nyt børnehus på bonderosevej. Det har været åbenlyst nødvendigt at få kapacitetsudviklet og fremtidssikret dagtilbuddene i Hørup, grundet den store tilflytning man oplever i Hørup. For os har inddragelse, samt sikring af ejerskabet for processen blandt personale og forældre været essentiel. De præsenterede arkitekttegninger over det nye børnehus ser rigtig spændende ud, og jeg glæder mig til den fortsatte konstruktive dialog og sparring om projektet.
 
På grund af de lånefinansieringsmuligheder kommunen har fået i forbindelse med coronakrisen, er projektet blevet fremskudt, og den indledende proces bliver kortere end normalt. Det forventes at byggeriet kan gå i gang omkring vinterferien 2021 og stå færdigt i foråret 2022.
 
Fire huse forbundet af et fællesrum
Bygadens Børnegård består i dag af to huse, der er forbundet af en mellemgang. Tilbygningen kommer ligeledes til at bestå af to nye huse, og de i alt fire bygninger bindes sammen af et nyt stort fællesrum og et centralt placeret produktionskøkken. Der bliver god plads til i alt 120 børn i alderen 0-6 år. Udvidelsen er mulig, fordi Bygadens Børnegård grænser op til et uudnyttet areal, hvor der dels er plads til de nye bygninger samt en udvidelse og modernisering af den i forvejen store og spændende legeplads.
 

Kontaktinformation:

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris, mobil 27 90 02 16
Næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling, mobil 27 90 02 03
Dagtilbuds – og Læringschef Connie Buch, mobil 27 90 53 03
Bestyrelsesformand for dagtilbud Als Syd,  Thomas Pingel, mobil 40 51 51 95, mail: thomas_pingel@hotmail.com

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen