For 11,7 mio. mere personale til dagtilbud, tak

Fundamentet for et godt liv anlægges i den tidlige barndom. Flere voksne med den rette uddannelse pr. barn i vuggestuer og børnehaver skaber de bedste betingelser for et godt og trygt børneliv, hvor det enkelte barn bliver set og hørt, og kommer ind i en god trivsel og udvikling. 

Pengene fra regeringen kommer alle børn i dagtilbud til gode. Børne- og Uddannelsesudvalget har på deres møde i denne uge besluttet, at de 11,7 mio. skal fordeles ligeligt mellem alle kommunens daginstitutionsområder, børneuniverserne, samt de private institutioner. Fordelingen sker ud fra antallet at børn i institutionen. Samtidig ønsker udvalget, at man i dagtilbudsområderne har en særlig opmærksomhed på at opnå minimumsnormering ned på institutionsniveau. 

– Vi har besluttet, at pengene skal bruges på at løfte normeringen bredt i hele kommunen, og at der skal være et særligt fokus på at skabe minimumsnormeringer på institutionsniveau. Pengene er godt givet ud, den bedste investering vi kan gøre er i vores børn, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling.
 
– Med gode normeringer og en høj faglighed blandt personalet, kan vi tilbyde meningsfulde læringsfællesskaber for børnene. Vi er allerede rigtig godt med ifølge statistikken, men det betyder ikke, at der i hverdagen sagtens kan være brug for mere personale, og det vil vi imødekomme med pengene for 2022, siger næstformand Jesper Larsen.

Når loven om minimumsnormeringer træder i kraft i 2024, skal der i alle landets daginstitutioner være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver. Sønderborg Kommune opfylder allerede disse mål, når man måler på gennemsnitsnormeringen i kommunen. Her har Sønderborg Kommune ifølge Danmarks statistik, 1 medarbejder pr. 2,8 vuggestuebarn og 1 medarbejder pr. 5,2 børnehavebarn.

Sønderborg Kommune arbejder derudover hen mod en målsætning om, at personalesammensætningen i kommunens dagtilbud skal bestå af 80% pædagoger, 10% pædagogiske assistenter og 10% pædagogmedhjælpere, hvilket efterstræbes, når de ekstra midler omsættes til rekruttering af mere personale. Medarbejderfordeling på dagtilbudsområdet er i dag 74% pædagoger 12 % pædagogiske assistenter og 14 % pædagogmedhjælpere.

Sønderborg Kommune modtog i 2020 5.489.000,00 kr. og i 2021 8.246.000 kr. Børne- og Uddannelsesudvalget har over de seneste 3 år prioriteret at sende alle statslige midler ud til institutionerne. 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen