Faglige vejledere på folkeskolerne er en succes

Hver femte lærer i Sønderborg Kommunes folkeskoler er uddannet som faglig vejleder. I alt er 155 skolelærere blevet uddannet som faglige vejledere. Alt sammen med det formål at gøre sig selv dygtigere i deres fag, men i lige så høj grad at hjælpe sine kollegaer til at blive dygtigere i undervisningssituationerne. For vejledernes uddannelse betyder, at de også skal vejlede – deraf navnet – deres kollegaer til at blive dygtigere undervisere.
 
Og det virker viser en evalueringsrapport om implementering af faglig vejledning i Sønderborg Kommune. Investeringen i de faglige vejledere er en succes, mener Claus Klaris, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.
 
– Vi er meget tilfredse med den massive investering, der generelt er sket i kommunens folkeskoler. Når vi skærer helt ind til benet, så handler skolerne om undervisning af mennesker, og de to vigtigste grupper er derfor lærere og elever. Uddannelsen af så mange lærere til faglige vejledere handler om at styrke underviserne, og man kan sige, at vi lærer lærerne at blive dygtigere. Det gælder hver enkelt vejleder, men også så de kan hjælpe deres kollegaer til at blive bedre. Det smitter af på eleverne, for når lærerne bliver dygtigere, så bliver undervisningen det også. Samtidig kan vi mærke en god sideeffekt, nemlig en stor faglig udvikling på foleskolerne, siger han. 

Faglig vejledning har en meget praksisnær tilgang, for de faglige vejledere skal overbringe deres lærdom gennem sidemandsoplæring til kollegaerne. Det sker i klasseværelserne og i timerne. For eksempel kan den faglige vejleder blive brugt til at sparre med en kollega omkring et undervisningsforløb i musik, hvor et par elever forstyrrer undervisningen. Den faglige vejleder er med for at observere, fordi vejlederen nemmere kan se noget, som læreren ikke kan, når der er 25 elever i en klasse. På den måde kan den faglige vejleder se, at den ene elev forstyrrer, fordi han får en opgave, der er for svær for ham. Omvendt forstyrrer den anden elev, fordi opgaven er for let for hende. De observationer kan vejlederen give tilbage til sin kollega, der kan tilrette undervisningen og på den måde få løst problemet. Til glæde og gavn for lærere og elever.
 
Næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Jesper Smaling, ser frem til det videre arbejde med faglig vejledere på kommunens folkeskoler.
 
– I foråret 2021 skal hver skole arbejde videre med anbefalingerne fra rapporten, og nu skal de næste mursten på et godt og solidt fundament bygges på, så vi får endnu mere ud af de faglige vejledere til gavn for lærerne og eleverne. Endnu kan investeringen i de faglige vejledere ikke direkte aflæses på elevernes karakterer og trivsel. Det vil tage lidt mere tid, men der er en klar forventning om, at kompetenceløftet på sigt skal kunne afspejles i både mere arbejdsglæde, bedre trivsel og dygtigere elever, siger han. 

Vejlederne er forbundet i netværk med hinanden via deres fag i VidensBy Sønderborg, hvor der arbejdes videre med faglige vejleding. Resultaterne i evalueringsrapporten siger tydeligt, at de steder, hvor der primært er blevet vejledt inden for samme fag, rykker det mest. Altså er der en faglig vejleder i matematik eller dansk, så er det også her, at udbyttet for alle de andre lærere med samme fag er størst.
 
At Børne- Og Uddannelsesudvalget har besluttet at fortsætte arbejdet med de faglige vejledere vækker glæde hos lederen af VidensBy Sønderborg, Maj Britt Andreasen.
 
– Vi ønsker fortsat at udvikle faglig vejledning på skolerne, og derfor følger vi udviklingen tæt med løbende evalueringer med skoleledelserne, vejlederne og lærerne, så vi får det bedste udbytte af arbejdet, siger hun. 

Fakta:
155 skolelærere i Sønderborg Kommune er uddannet som faglige vejledere. Det skete i perioden 2015-2017
Finansieringen af uddannelsen er blandt andet sket med støtte fra A.P. Møller Fonden, men også med ressourcer fra Sønderborg Kommune selv.
Vejlederne er blevet uddannet i vidt forskellige fag, og uddannelsen rummer alle fag i folkeskolen samt en række særlige undervisningsforløb som blandt andet færdsels-, seksual, og trivselsundervisning.
Vejlederne var igennem en pædagogisk diplomuddannelse i modulet faglig vejledning i skolen samt tre faglige camps, som var tilpasset lærernes fagområder.
Hvert forløb varede seks uger, og det betyder, at Sønderborg Kommune over de tre år har uddannet lærerne i 930 uger.
Folkeskolernes faglige vejledere er i forhold til fagene tilknyttet de fem videnshuse i VidensBy Sønderborg: House of Science, Global House, House of Citizenship, House of Creativity og House of Health.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen