Det Sønderjyske Sangcenter får permanent adresse på Sønderborg Kaserne, og Sønderjyllands Danseakademi flytter til Sønderborg Musikskole

Midlertidigt har Det Sønderjyske Sangcenter holdt til på Sønderborg Kaserne, og det Sønderjyske Danseakademi (Balletskolen) har i dag lokaler på Reimerskolen. Men det var oprindeligt planen, at begge institutioner skulle placeres på Sønderborg Kaserne i bygningen med den tidligere gymnastiksal.

Denne plan blev dog ikke realiseret, og bygningen på kasernen er nu solgt. Derfor har der været behov for at finde en permanent løsning for både sangcentret og Balletskolen.

– Vi kan være stolte over, at vi har så professionelt et miljø inden for sang og dans i Sønderborg Kommune. Balletskolen er Sønderjyllands eneste tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år, som gerne vil danse klassisk ballet. Sangcentret arbejder bredt med sangaktiviteter både for børn og voksne og udbyder i samarbejde med Sangens Hus en række nationale projekter. Det er vigtigt, vi passer godt på to sådanne kulturinstitutioner og sørger for gode rammer til dem, siger Stephan Kleinschmidt, formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Nu er den fremtidige permanente placering besluttet. Sangcentret, der omfatter Sønderjysk Pigekor og Drengekor, bliver på Sønderborg Kaserne i bygning 3, 4. etage, mens Danseakademiet flytter til Sønderborg Musikskole, Skovvej 16, hvor der opføres en ny tilbygning med udvidede dansefaciliteter. Det forventes, at tilbygningen kan tages i brug i august 2021.

– Med tilbygningen til musikskolen kan danseskolen nu blive en del af det kreative og pulserende miljø, der i forvejen er på Skovvej. Vi forventer, det bliver en lige så stor succes, som det har været for musikskolen, at vi i sin tid besluttede at renovere og flytte musikskolen til Skovvej, siger Jesper Kock, der er næstformand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

De nye permanente løsninger betyder, at danseakademiet får mulighed for at udvide skolens elevoptag, bedre forhold for personale og elever og synergieffekter mellem musikskolen og danseakademiet. Sangcentrets permanente placering på kaserne giver mulighed for at opretholde og udvikle centrets aktiviteter.

Når danseakademiet rykker ud af Reimerskolen, giver det mere plads til de øvrige foreninger, der bruger skolen.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen