Den grønne omstilling slår igennem i kommunens CO2-regnskab

Det går rigtig godt for Sønderborg Kommune som virksomhed med at få nedbragt CO2-udslippet. For CO2– og energiregnskabet for 2020 viser en reduktion på 62,9% i forhold til 2007.

Et resultat som borgmester Erik Lauritzen er godt tilfreds med.

– Jeg er meget glad, for det viser, at vi i Sønderborg Kommune har taget opgaven med CO2-reduktioner alvorligt, når vi kan lande et så flot resultat. Det synes jeg, at alle i kommunen kan være stolte over, for alle afdelinger har bidraget til, at vi er kommet så langt. Vi er godt på vej, men jeg vil også pege på, at Sønderborg Kommune endnu ikke er i mål med en nulløsning, siger han.

Sønderborg Kommune har de seneste par år fremrykket et væsentligt antal ombygninger og nybygninger. Det afspejler sig eller vil afspejle sig positivt i CO2-regnskabet fremover.

– Vi skal hele tiden kigge på vores bygningsmasse, fordi her har vi en stor mulighed for at lave grønne forbedringer for at reducere CO2-udslippet. Derfor skal vi i kommunen renovere og bygge klimaklogt, så grønne kvadratmeter erstatter udslidte og ikke energivenlige bygninger, og som de kommende år vil reducere energiforbruget yderligere i de kommunale bygninger, siger Erik Lauritzen.

Det skal kommunens transport også gøre.

– Bilparken er en af de næste større opgaver, vi skal kigge på og speede op. Der er et potentiale i kommunens bilpark, og vi skal have udskiftet mere af vores bil- og maskinpark til el eller andre, klimavenlige løsninger, for her er der en del at hente på CO2-udledningen, siger borgmesteren.

Reduktion på næsten 63 procent i 2020 følger godt op på resultatet for 2019, hvor en vigtig milepæl blev nået, da delmålet om 50 procent reduktion blev opfyldt for kommunen. Sønderborg Kommune skal gå foran med et godt eksempel, da kommunen er en vigtig aktør i områdets ProjectZero vision om, gennem omstilling af energisystemet, at reducere områdets CO2-udledning til nul i 2029 og samtidig skabe nye kompetencer og grønne job.

I det hele taget er den grønne omstilling i Sønderborg Kommune slået igennem, og strømmen har aldrig været så grøn, som den var i 2020. Samtidig bliver også den lokale fjernvarmeproduktion mere og mere grøn, og udfasningen af naturgas som energikilde gør, at der flere steder er CO-neutral fjernvarme.

Resultatet for CO2- og energiregnskabet 2020 er påvirket af Covid-19. Det skyldes, at mange elever blev sendt hjem fra skole, og hjemmearbejde blev aktuelt for mange administrative medarbejdere. Der er et fald i el- og vandforbrug i de måneder, hvor bygningerne var lukket. Til gengæld var der et øget forbrug til mere rengøring og håndhygiejne, da bygningerne åbnede igen. Denne tendens vil man også se i 2021.
Man kan læse meget mere om Sønderborg Kommunes CO2– og energiregnskab for 2020 på dette link:
 
https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/co2-_og_energiregnskab_2007-2019_for_soenderborg_kommune_som_virksomhed.pdf
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen