Byrådet godkender plangrundlaget for Nordborg Resort

Nordborg Resort Ejendomme A/S er nu klar til at realisere ferieresortet med op til 579 ferieboliger, sommerhuse og et vandland i naturnære omgivelser. Nordborg Resort etablerer også restauranter, indkøbsmuligheder og, i samarbejde med Sønderborg Kommune, et offentligt tilgængeligt strandområde med promenade og en pier.

For at kunne realisere Nordborg Resort er der blevet udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan med dertilhørende miljøvurderinger for området. Byrådet i Sønderborg Kommune har på mødet den 5. maj godkendt dette plangrundlag.

– Det glæder mig utrolig meget, at vi nu har lokalplanen og kommuneplantillægget for Nordborg Resort på plads. Arbejdet med Nordborg Resort har varet i flere byrådsperioder, og at vi nu er kommet et skridt nærmere en realisering, er et udtryk for et godt samarbejde med lokale aktører, investorer og ildsjæle sammen med et politisk højt ambitionsniveau i Byrådet. Nordborg Resort er ét af Byrådets tre fyrtårne, fordi resortet vil være med til at udvikle Nordals og hele kommunen, og det vil give turismen et boost, siger borgmester Erik Lauritzen.

Nordborg Resort planlægger at åbne i 2024, og det forventes, at resortet vil tiltrække mere end 200.000 turister til Nordals årligt, som vil skabe omkring 300 nye arbejdspladser.

Mere teknisk arbejde
Selv om plangrundlaget nu er godkendt og en stor milepæl er nået, vil Nordborg Resort betyde en del arbejde på kommunens tekniske område også de næste par år. For et projekt af denne størrelse kræver en række myndighedstilladelser – som fx byggetilladelser, vejtilladelser, udledningstilladelser mv. 

– Vi står over for to hektiske år med meget myndighedsbehandling, stor byggeaktivitet og anlægstrafik på vejene op til resortet. Det er et stort og kompliceret projekt, som har krævet rigtig mange ressourcer, og der er gjort et kæmpe stykke arbejde for at komme i mål med myndighedsarbejdet, men nu er plangrundlaget i mål, siger Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik-, By- og Boligudvalget.

Processen med plangrundlaget for Nordborg Resort begyndte i december 2019, hvor Teknik- og Miljøudvalget godkendte at igangsætte arbejdet med et lokalplanforslag og tillæg til kommuneplanen. Teknik- By- og Boligudvalget godkendte den 1. februar 2022, at planforslaget blev sendt i offentlig høring. Høringsforslaget er blevet taget positivt imod hos borgere, styrelser og andre høringsparter.

Plan for vand og varme
Derudover har Byrådet godkendt spildevandstillæg og projektforslag til varmeplanen for Nordborg Resort.

– Med et så stort byggeri som Nordborg Resortet med boliger, sommerhuse og vandland, og de mange gæster, der kommer på besøg på Nordals, er det nødvendigt at sikre tilstrækkelig kapacitet til at håndtere vand og varme til og fra resortet. Det er der nu også taget hånd om og lagt planer for, siger Asger Romme Andersen, formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget. 

Baggrunden for opførelsen af Nordborg Resort er, at Folketinget i slutningen af 2014 vedtog en forsøgsordning, der skulle fremme udviklingen af kyst- og naturturisme. Ud af i alt 20 ansøgninger blev ti projekter udpeget af det daværende Erhvervs- og Vækstministeriet – heriblandt Sønderborg Kommunes projekt om Nordborg Resort. Ud af de ti projekter er Nordborg Resort ét af de få, som er i realiseringsfasen.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen