Byrådet godkender plan for fire parter på arbejdsmarkedet

I kølvandet på corona pandemien er fremtidsudsigterne for mange virksomheder usikre. Sønderborg Kommune er derfor gået sammen med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og lønmodtagerorganisationerne for gennem en ekstraordinær indsats at afbøde konsekvenserne af coronakrisen på arbejdsmarkedet. Samarbejdet har nu mundet ud en 4-partsplan for Sønderborg I Arbejde, som netop er godkendt af Byrådet
 
Baggrunden for 4-partsplanen er, at Byrådet i maj 2020 satte gang i Sønderborg i Arbejde for at imødegå effekten af den første coronanedlukning i marts 2020, der også ramte Sønderborg Kommune og betød en stor stigning i arbejdsløsheden.
 
– Jeg er ekstrem glad for, at vi nu får en 4-partsplan for Sønderborg I Arbejde. Det går heldigvis ret godt lige nu med ledigheden i Sønderborg Kommune, og vi er nede på niveau. Så det var rettidig omhu af Byrådet og de andre tre parter at finde sammen med et fokus på, at flest muligt skal beholde jobbet, flere skal tage uddannelse, og nye ledige skal hurtigst muligt i job igen. Og mange af de ting, vi som kommune satte i gang, har virket. Vi kan blandt andet se, at vores indsats med jobklubber, der hjælper ledige hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, er godt i gang samt at jobcenterets rejsehold bliver taget godt imod af virksomhederne, så vi kan hjælpe med at fastholde medarbejdere ved sygdom, siger Jan Prokopek Jensen.  

4-partsplanen har fået titlen ”Sønderborg i Arbejde – Sammen om fastholdelse, kompetenceudvikling og rekruttering”. Formålet med planen er i sin enkelhed at sikre konkurrencedygtige virksomheder i Sønderborg Kommune, der bidrager til høj beskæftigelse, vækst og velstand.
 
Det kræver, at man kigger hele vejen rundt, og derfor består 4-partsplanen af fem indsatser, som skal forsyne erhvervslivet med de rette kompetencer:
 
360-graders blik på virksomhedernes behov for kompetencer
strategisk uddannelsesplanlægning
rekruttering af kompetente ledige
fastholdelse af medarbejdere
styrket indsats for at få flere unge til at uddanne sig til faglærte.
 
– 4-partsplanen bygger på en vision om, at partnerskabet ikke blot er et relevant koordineret samarbejde. Det er ret unikt, at et sådant partnerskab består af fire parter, hvor uddannelsesinstitutionerne også er med, men det giver meget mening. For det vil sikre, at der uddannes kompetent arbejdskraft nu og i fremtiden til gavn for virksomhederne. Det er et unikt partnerskab, som kan skabe synergieffekter og resultater, som ingen af de fire parter kan skabe hver for sig, men det kan vi sammen. Samtidig vil parterne give virksomhederne adgang til at ansætte de mest kompetente ledige og give dem de bedste rammer til at opkvalificere og fastholde eksisterende medarbejdere, siger Gerhard Bertelsen, medlems af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. 

4-partsplanen er en meget fleksibel plan, der gør, at 4-partsplanen bliver justeret i takt med at arbejdsmarkedet udvikler sig, og virksomhedernes behov for arbejdskraft ændres.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen