Bitten & Mads Clausens Fond bliver medejer af Sønderborg Lufthavn

Danmarks bedst beliggende lufthavn har fået ny ejer. Det er konsekvensen af, at Byrådet i Sønderborg Kommune har solgt Sønderborg Lufthavn til Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S. Hovedaktionæren i det selskab er B&MC Holding, der dermed bliver ny medejer af Sønderborg Lufthavn sammen med Sønderborg Kommune, der er den anden aktionær i Forberedelsesselskabet.
 
Salget er resultatet af den udbudsrunde, som Sønderborg Kommune for nylig gennemførte, da kommunen ønsker at udskille lufthavnen, så drift og ejerskab af lufthavnen fremadrettet ikke er forankret i kommunalt regi.
 
– Vi er utrolig glade over, at Bitten & Mads Clausens Fond vil indgå i et samarbejde om at eje og drive Sønderborg Lufthavn. Det har været vigtigt for os, at finde den rette samarbejdspartner, der vil drive et vigtigt trafikalt knudepunkt, og vi har i forvejen et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med Fonden. Fonden tager hermed et meget stort medansvar for at der også fremadrettet er en lufthavn og lufttrafik til og fra Sønderborg. Coronakrisen har bestemt gjort det vanskeligere at skabe en bæredygtig drift af Sønderborg Lufthavn. Med delt ejerskab, en fælles plan om fremtidig udvikling, og kommunens årlige driftstilskud sikrer vi lufthavnens fremtid som et trafikalt knudepunkt til glæde og gavn for hele Sønderjylland, siger borgmester Erik Lauritzen. 

Direktør i Bitten & Mads Clausens Fond, Per Have, fortæller om beslutningen for at gå med ind i fremtidssikringen af Sønderborg Lufthavn:
 
– For de globale virksomheder i vores område, som f.eks. Danfoss, er en veludbygget infrastruktur til og fra Sønderborg helt afgørende. Når vi vælger at engagere os i lufthavnen, skal det derfor ses i det perspektiv. Alternativt ville der være en risiko for, at lufthavnen lukkede, hvilket ville være til stor skade for virksomheder og turisme i Sønderborg. Lige nu ved ingen, hvordan flytrafikken vil se ud på den anden side af coronapandemien, men med vores engagement i lufthavnen og samarbejdet med Sønderborg kommune, skaber vi ro om den videre drift, og garanterer at der fortsat vil være flytrafik til og fra Sønderborg i årene der kommer. 

Salgsprisen for Sønderborg Lufthavn er én krone.  Årsagen til den lave pris er, at man foruden købet af lufthavnsporteføljen – det vil sige arealer, bygninger, køretøjer og personale – også forpligter sig til at drive lufthavnen med rutetrafik, og det er for nuværende en underskudsforretning. Det forventede underskud i Sønderborg Lufthavn i 2020 ender på cirka otte mio. kr.
 
Udvidelse sat på pause
Grundet uvisheden om coronapandemiens indflydelse på rejsemønstre i fremtiden, er det aftalt, at de nye ejere de næste to år vil fastholde den nuværende drift, og det betyder, at den planlagte, store udvidelse af Sønderborg Lufthavn med nye arealer, tilkørselsvej og en ny moderne terminalbygning, er sat på pause.
 
– Begge parter er enige om, at det ikke vil være ansvarligt på nuværende tidspunkt at udvide Sønderborg Lufthavn, når der er så mange ubekendte i ligningen om flytrafikkens fremtid. Vi tror på, at der er muligheder, og at flytrafikken kommer tilbage, men det er lige nu meget svært at se, hvordan det vil komme til at ske, og derfor trækker vi lige i håndbremsen de kommende to år. Men vi tror på, at der er en fremtid for Sønderborg Lufthavn, og det er stadig Byrådets ambition, at lufthavnen skal udvides for både at servicere rutetrafikken og charterflyvninger, siger borgmester Erik Lauritzen. 

Økonomisk håndsrækning
Sønderborg Kommune yder fra 2021 til og med 2023 et samlet driftstilskud på 34,1 mio. kr. til Sønderborg Lufthavn. Skulle kommunen efter 2023 stoppe driftsstøtten, er der en tilbagekøbspligt, hvor prisen stadig vil være én krone. Det samme gælder, hvis Forberedelsesselskabet på et tidspunkt ønsker at sælge lufthavnen. På den måde kan kommunen selv overtage driften igen.
 
Samtidig sikrer Sønderborg Kommune en investeringsstøtte på 14 mio. kroner, som tages af de i forvejen afsatte 75 mio. kroner til den udskudte udvidelse. Støtten deponeres og skal bruges til diverse investeringer med henblik på forberedelse af en udvidelse af lufthavnen i 2023-2025.
 
Driften af Sønderborg Lufthavn sker under forudsætning af, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver de nye ejere tilladelse til at drive lufthavnen, og den proces forventes at tage to-tre måneder. Når styrelsen har givet tilladelsen, så skifter Forberedelsesselskabet navn til Sønderborg Lufthavn A/S.
 
Fakta:
Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S 2020 består af to ejere: B&MC Holding, som er et datterselskab under Bitten & Mads Clausens Fond, har 50,1 procent af aktierne i selskabet. Sønderborg Kommune har 49,9 procent af aktierne. Formålet med Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S er at byde på købet af Sønderborg Lufthavn.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen