Bevaringsværdige huse sikres med lokalplan

Bevaringsværdige huse sikres med lokalplan

Sønderborg Kommune solgte sidste år de to gamle bygninger på Brorsonsvej i Sønderborg, hvor kunstskolen og misbrugscentret tidligere havde til huse. Her vil den nye ejer indrette lejligheder. En bevarende lokalplan skal sikre, at det sker med respekt for de bevaringsværdige huses arkitektoniske og historiske værdier. Lokalplanen kommer i høring i fire uger.

Den tidligere kunstskole på Brorsonsvej 1A, som også er meget synlig ud til Løkken, er bygget som amtmandsbolig i 1870 og var helt frem til 1959 bolig for amtsrådssekretæren. Huset ved siden af, Brorsonsvej 1 der tidligere var misbrugscenter, er bygget i 1878. Kunstskolen flyttede i 2017 til Multikulturhuset, mens Misbrugscentret i 2018 flyttede i lokaler i det tidligere bibliotek på Kongevej.
Den nye ejer af bygningerne på Brorsonsvej ønsker at indrette lejligheder i dem.
– Vi er glade for, at der nu sker noget med husene, efter at de har stået tomme i lang tid, og det er rigtig fint, at der kommer lejligheder, for det passer ind i området ved Asylvej, som i forvejen er domineret af boliger. Det er en bevidst strategi, at vi giver plads til at ændre status for områder eller bygninger, når de ikke længere tjener det oprindelige formål. Men vi værner samtidig om netop disse bygninger, fordi de er værdifulde i byens historie og udtryk for en håndværksmæssig kvalitet, som kendetegner mange af bygningerne fra tiden, hvor landsdelen var tysk, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget.
Udvalget har netop godkendt et forslag til en bevarende lokalplan for området med de to huse, og at lokalplanforslaget sendes i fire ugers offentlig høring.
– Der er tale om to bygninger, der med deres storhed og arkitektur er markante i bybilledet. Samtidig har de en spændende historie, er kendetegnet ved godt håndværk og passer godt ind i hele området ved Asylvej. De rangerer højt på bevaringsskalaen, og derfor giver det mening at sikre, at de også fremover vil se ud, som de gør nu – uden til- eller ombygninger, der ikke passer ind i arkitekturen og områdets karakter, siger Teknik- og Miljøudvalgets næstformand, Stefan Lydal.
Høringsperioden på fire uger begynder den 7. oktober, og man kan se forslaget til den bevarende lokalplan på www.sonderborgkommune.dk under borger / høringer, hvor det også fremgår, hvordan man kommenterer planen.

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/ecf2bf90-87e4-0f67-3c83-5a3d322d6e83.jpg
De to markante bygninger på Brorsonsvej 1 og 1a skal sikres med en bevarende lokalplan, så de ændringer, der foretages, sker med respekt for arkitekturen og områdets karakter. Foto: Kim Toft Jørgensen
 

Kontaktinformation:

Udvalgsformand Aase Nyegaard, tlf. 27 90 50 18, mail: any@sonderborg.dk
Næstformand Stefan Lydal, tlf. 27 90 37 18, mail: sly@sonderborg.dk
Plan- og myndighedschef Sille M. Dall, tlf. 27 90 54 59, mail: smar@sonderborg.dk
 
Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen