Administrationsudgifterne i Sønderborg Kommune falder fortsat

Sønderborg Kommune er en af de kommuner, hvor de samlede administrationsudgifter pr. indbygger er faldet mest de seneste år. I 2017 var udgiften pr. indbygger på 10.913 kr., mens den i 2023 kun var på 10.114 kr. pr. indbygger.
 
Det er også et fald i forhold til 2022, hvor udgiften var på 10.429 kr. Omregnet betyder det, at Sønderborg Kommune brugte 3.0 pct. mindre på administration i 2023 i forhold til året før.
 
Udviklingen glæder borgmester Erik Lauritzen.
 
– Byrådet har over flere år haft et stort fokus på at bringe administrationsudgifterne i Sønderborg Kommune ned og har også besluttet og implementeret yderligere administrative reduktioner i de kommende år. Dermed er det lykkedes at flytte penge til velfærdsområderne tæt på borgerne. Det er dog fortsat nødvendigt med administrative medarbejdere, der kan indsamle, forarbejde og levere de krævede data, som nye love og bestemmelser stiller krav om. Derfor er vi også nået til smertegrænsen for, hvor meget mere vi kan reducere på administrationen, når vi skal levere den ønskede kvalitet i vores sagsbehandling samt udvikle Sønderborg Kommune, siger borgmesteren. 

Det er Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, der har lavet opgørelsen, som også fortæller, at administrationsudgifterne for Sønderborg Kommune er lavere end landsgennemsnittet på 10.194 kr. pr. indbygger. Opgørelsen viser også, at Sønderborg Kommune bruger færrest udgifter på administration, når man kigger på tallene for Aabenraa, Haderslev og Tønder kommuner.
 
– Jeg er meget tilfreds med, vi er så effektive i Sønderborg Kommune, og at det er lykkedes at reducere administrationsudgifterne gennem de sidste otte år. Men vi skal også huske på, at en del administrative opgaver af KL defineres som ”borgernære opgaver”, fx jobrådgivning eller behandling af sociale sager, og det kommer vi ikke til at spare på. Samtidig har vi et fortsat fokus på at bruge nye IT-løsninger, digitale hjælpemidler og kunstig intelligens til at hjælpe os med at blive endnu mere effektive og fortsat levere en god service til borgerne, siger Stephan Kleinschmidt, der er første viceborgmester.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top