Fire reviderede vandløbsregulativer kræver ikke miljøvurdering

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af vejvand til Søholt Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 29. oktober 2019

Beskrivelse af sagen

Tilladelsen omfatter udledning af vejvand i forbindelse med at der anlægges en ny vej mellem Stagehøjvej og Nordre Ringvej. Vejvandet udledes til Søholt Bæk og via eksisterende regnvandsbassin til Silkeborg Langsø Øst.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Stine Bruun Bundesen på tlf. 8970 2092 eller på email sbb@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 29. oktober 2019.

Download afgørelsen

Tilladelse til udledning af vejvand til Søholt Bæk (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen