Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af vejvand fra parkeringsplads, Vestre Ringvej 45.

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af vejvand fra parkeringsplads, Vestre Ringvej 45.

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 31. marts 2021.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning af overfladevand fra en parkeringsplads med permeabel belægning på Vester Ringvej 45, 8600 Silkeborg, matr. nr. 251ax, Silkeborg Markjorder.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Hansen på tlf. 8970 1508 eller på e-mail anha@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk. 

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 31. marts 2021.

Download afgørelsen

Tilladelse nedsivning af regnvand, Vestre Ringvej 45 (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen