Fire reviderede vandløbsregulativer kræver ikke miljøvurdering

Vandmiljø: Tilladelse til at udføre vandløbsrestaurering i Voel Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest 2. september 2020

Beskrivelse af sagen

Tilladelsen omfatter genslyngning af Voel Bæk opstrøms Hjortgårdsvej, samt etablering af et sandfang i et sydligt tilløb til bækken. Projektet finansieres af Silkeborg Kommune.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Aage Ebbesen på tlf. 8970 1523 eller på e-mail aae@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 2. september 2020

Download afgørelsen

Tilladelse til restaurering af Voel Bæk (pdf)

 

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen