Fire reviderede vandløbsregulativer kræver ikke miljøvurdering

Vandmiljø: Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Grundel Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 29. oktober 2019

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Forsyning har ansøgt om tilladelse til at udlede grundvand i forbindelse med en grundvandssænkning ved Demstrup renseanlæg. Der skal etableres en ny pumpestation ved Demstrup renseanlæg, idet at renseanlægget nedlægges. I den forbindelse sker en grundvandssænkning i ca. 12-20 uger. Det oppumpede grundvand ledes Grundel Bæk.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Stine Bruun Bundesen på tlf. 8970 2092 eller på e-mail sbb@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 29. oktober 2019.

Download afgørelsen

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Grundel Bæk (pdf)

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen